Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų

2021 01 07

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-8921 pakeitė “Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai”, kuriame nustatytos naujos 86 saugomos teritorijos.

Įsakymas įtvirtina naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai ir valdytojai tinkamai informuoti nebuvo, naujų saugomų teritorijų įteisinimas nesuderintas, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą “Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai” galima rasti čia: