Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo

2020 03 26

LR aplinkos ministerija parengė naujų buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo tvarką.

Su visu planuojamu tvirtinti sąrašu “Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo” kartu su priedais galima susipažinti čia: