Dėl informacijos teikimo Saugomų rūšių informacinei sistemai

2021 12 16

LR aplinkos ministerija parengė  įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame nustatomas, jog klausimą dėl griežtai saugomų rūšių ir Tvarkos aprašo 49 punkte nurodytų radaviečių, SRIS duomenų tikslinimo reikalingumo sprendžia Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Saugomų rūšių radaviečių, augaviečių duomenų tikslinimo komisija, sudaryta iš  Tarnybos, LR aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, saugomų teritorijų direkcijų, mokslo institucijų, nevyriausybinių gamtosaugos, miško savininkų organizacijų atstovų.

Visą įsakymo projektą galima rasti čia: