Dėl kompensacijų privataus miško savininkams

2020 08 27

LR aplinkos ministerija parengė LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus, kuriais numatoma, jog kompensacijoms išmokėti reikalingas lėšas planuoja ir kompensacijas išmoka:

14.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais atvejais;

14.2. savivaldybės administracija, – Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais atvejais.“

Visą nutarimo „Dėl kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą galima rasti čia: