Dėl leidimų medžiapjūtei

2020 12 31

LR aplinkos ministerija inicijuoja leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais galima būtų leidžiama pradėti medžiapjūtės planavimą anksčiau – kai miško kirtimus numatoma vykdyti kitais metais, pranešimai galėtų būti pateikiami ir derinami, o leidimai išduodami nuo gruodžio 1 dienos, leidimuose ir pranešimuose nurodant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 dieną, o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.

Visą Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą galima pamatyti čia: