Dėl medžiapjūtės leidimų išdavimo tvarkos

2021 04 01

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) komentarai LR aplinkos ministerijai dėl medžiapjūtės leidimų išdavimo tvarkos aprašo projekto.