Dėl miško įveisimo ne miško žemėje

2021 11 18

LR aplinkos ministerija parengė LR žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/1D-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ pakeitimo“ projektą Nr. 21-31576.

Visą teisės akto projektą „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“  su priedais galite pamatyti čia:

Ministerija taip pat parengė LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymo  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ pakeitimo“ projektą.