Dėl vietovių, atitinkančių buveinių kriterijus, sąrašo

2022 01 06

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-752 pakeitė „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ įsakymą, kuriame nustatytos naujos 26 saugomos teritorijos.

Įsakymas įtvirtina naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai ir valdytojai tinkamai informuoti nebuvo, naujų saugomų teritorijų įteisinimas nesuderintas, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą “Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo” galima rasti čia: