„Geoportal.lt“ jau publikuojamos naujos ir senos urėdijos bei girininkijos, nauji ir seni kvartalų numeriai

2023-01-24

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt pasiekiamame duomenų rinkinyje „Miškų kadastro duomenys“ bei žemėlapių naršyklės peržiūros paslaugose jau publikuojamos ir naujos, ir senos, galiojusios iki 2022-12-31, urėdijos bei girininkijos ir nauji bei seni kvartalų numeriai. Senųjų numerių rodymas buvo sustabdytas kai nuo š. m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre pasikeitė miško ūkinių – administracinių vienetų (girininkijų) ribos, skaitmeniniai kodai bei pradėjo veikti vieninga visų nuosavybės formų kvartalų numeracija.

Siekiant geresnio atsekamumo ir didesnio aiškumo, kad miškų savininkams būtų lengviau surasti miško valdų ribas bei kitus duomenis, portale laikinai pratęstas senosios numeracijos rodymas.

Interesantų patogumui Valstybinė miškų tarnyba parengė ir miško administracinių vienetų (girininkijų) ribų, kvartalų ribų skaitmeninį sluoksnį „shp“ formatu, kuriame galima rasti visus senuosius ir naujuosius duomenis.

Informacijos tęstinumui užtikrinti, iki 2023 m. sausio 1 d. galiojusios girininkijų ribos ir senoji miško kvartalų numeracija papildomai publikuojama ir Valstybinės miškų tarnybos internetinėse prieigose M-GIS bei VMT-GIS.

Atkreipiame dėmesį, kad leidimų kirsti mišką išdavimas, vidinės miškotvarkos projektų derinimas ir tvirtinimas, kadastro duomenų keitimas bei kitos Valstybinės miškų tarnybos paslaugos teikiamos tiek pagal senąją, tiek ir pagal naująją numeraciją.