Gerėjo miško buveinių būklė

2020 10 26

Europos aplinkos agentūros (EAA), įsikūrusi Kopenhagoje, Danijoje, parengė ir paskelbė ataskaitą apie “ES gamtos būklę 10/2020”. Ataskaita apima 2013-2018 m. laikotarpį.

Pastebima, kad ES deda daug pastangų, jog šalyse narėse daugėtų biologinės įvairovės, bendros gamtos apsaugos tendencijos nėra gerėjančios. Ypač tai pasakytina apie žemės ūkio ir miestų plėtros daromo poveikio gamtai pasekmes. Skirtingai, nei meluojant teigia LR aplinkos ministerija, miškininkystės poveikis nėra neigiamas. Prie biologinės įvairovės nykimo Europoje taip pat daugiausiai prisideda prasta vandenų apsauga, invazinės rūšys, klimato kaita, gamtos resursų pereikvojimas. 

EAA ataskaita taip pat rodo, kad ES šalys vis dar nepakankamai veiksmingai įgyvendina gamtosaugai skirtas direktyvas, “Natura 2000” tinklas kūrimas sunkiai pasiekia vartotojus.

Ankstesnė ataskaita rengta 2008-2012 m. periodui apžvelgti, tad kartu su paskutine ataskaita pastebimos tokios bendros tendencijos: beveik pusę visų rūšių ES šalyse turi gerą apsaugą, blogos arba prastos būklės rūšių statusas suteiktas 39% rūšių.

Labiausiai gerėjo miškų buveinių, o blogėjo pievų, kopų, vandenų buveinių būklė.

Ataskaitą anglų kalba galima peržiūrėti čia: