Įmonės tikrins, ar jų prekės neprisideda prie miškų naikinimo

2020 11 02

Europos Parlamentas (EP) pritarė teisėkūros iniciatyvai dėl to, kad ES rinkai nebūtų teikiami su pasauliniu miškų ir kitų ekosistemų naikinimu susiję gaminiai. EP oficialiai paprašė Europos Komisijos pasiūlyti teisės aktus, kurie įpareigotų ES rinkai prekes teikiančias bendroves užtikrinti jų žaliavų kilmės atsekamumą ir išsamiai tikrinti, ar šios žaliavos nėra kilusios iš saugotinų natūralių miškų ar ekosistemų. Europarlamentarai ragina bausti bendroves, teikiančias gaminius iš miškams ir kitoms ekosistemoms grėsmę keliančių žaliavų. Joms būtų skiriamos baudos ir žaliavų konfiskavimas, taip pat stabdomas leidimas teikti produktus ES vidaus rinkai arba atimama teisė dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, sakoma EP informacijos biuro pranešime.

Parlamentas pabrėžia, kad tokia ES teisinė sistema turi apimti ne tik miškus, bet ir kitas biologinės įvairovės turtingas ekosistemas, pavyzdžiui, jūras ir jų pakrantes, pelkes, durpynus ar savanas, kad būtų išvengta šių kraštovaizdžių naikinimo. Ekonominės veiklos vykdytojai taip pat turėtų užtikrinti, kad jų teikiamų produktų gamyba nebūtų susijusi su žmogaus teisių pažeidimais, įsitikinę europarlamentarai. Tai apima žemės naudojimo teises, čiabuvių teises, laisvą išankstinį ir informacija pagrįstą sutikimą bei kitas tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises, susijusias su žemės naudojimu, prieiga ar nuosavybe.

Už šią teisėkūros iniciatyvą balsavo 377 EP nariai, prieš – 75, o susilaikė 243. Europarlamentarai tikisi, kad Europos Komisija artimiausiu metu pasiūlys atitinkamo teisės akto projektą. Jis padėtų įgyvendinti ES ir jos valstybių prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus aplinkos ir žmogaus teisių srityse.