Įstatymų projektuose rado neskaidrumo

2020 02 27

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) korupcijos prevencijos pareigūnai atliko Miškų ir Saugomų teritorijų įstatymų planuojamų pakeitimų, kuriems pritarė Seimo Kaimo reikalų komitetas, antikorupcinį vertinimą.

Nustatyta, kad siūlomi pakeitimai gali sukelti ne tik aplinkosauginę žalą miškams, bet ir sudaryti prielaidas antikorupciniu požiūriu ydingoms apraiškoms, skelbia STT.

STT nuomone, Miškų įstatymo pakeitimo projekto siūlymai dėl miško infrastruktūros sąvokos papildymo nedera su Miškų įstatymu. Projektais siūloma leisti miškų infrastruktūros objektams priskirti su miškų ūkio veikla nesusijusius inžinerinius statinius.

Taip pat išplėsti miško žemės pavertimo kitoms reikmėms galimybes nustatant, kad tai bus galima atlikti ne tik gyvenamųjų namų, bet ir kitų pastatų, kurių paskirtis Projektais neapibrėžiama, atvejais. Toks neapibrėžtumas, antikorupciniu požiūriu, gali būti rizikingas, o teisinis reglamentavimas ydingas.

Tokiu būdu bus neužtikrintas ir Įstatyme nustatytas principas, kad miško žemė kitomis naudmenomis paverčiama tik išimtiniais atvejais (tokie atvejai turi būti reti, proporcingi ir atitikti viešąjį interesą).

Be to, jeigu su miško veikla nesusiję inžinerinės paskirties objektai galėtų būti priskiriami miško infrastruktūrai, tokiais atvejais tokių įrenginių statybos iniciatoriai išvengtų kompensacinio pobūdžio priemonių (kompensacijos už sunaikintą mišką sumokėjimo ir / ar prievolės atsodinti mišką), kurios taikomos pakeičiant miško žemės paskirtį. Tai sukeltų aplinkosauginiu požiūriu žalingus padarinius miškams.

Visą vertinimą galima rasti čia:

Susipažinti su Miškų įstatymo pakeitimų projektu galite čia:

Susipažinti su Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimų projektu galite čia: