Jau galima teikti pranešimus medžiapjūtei

2021 12 23

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) praneša, jog vadovaujantis „Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-309 redakcija), privataus miško savininkai, valstybinio miško ar žemės valdytojai, miško naudotojai bei servituto turėtojai ar jų įgalioti asmenys, likus 30 kalendorinių dienų iki leidime nustatyto leidimo galiojimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatyto leidime galiojimo termino pabaigos, gali pateikti raštišką prašymą elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) arba tiesiogiai VMT Miškų ūkio priežiūros specialistams ir leidimo kirsti mišką galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių.

„Kai miško kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais, t. y. 2022 m., leidimai yra išduodami nuo gruodžio 1 d. įrašant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 d., o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. Pateikiant paraišką per ALIS sistemą, pastabose reikia įrašyti, kad kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais“, – teigia VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyresnysis patarėjas Lukas Kovalčikas.

Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką nėra pratęsiami, tačiau, kai miško kirtimas planuojamas ateinančiais metais, pranešimai taip pat gali būti teikiami ir derinami nuo gruodžio 1 d. nurodant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 dieną, o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.