Kaip apskaičiuoti medienos tūrį?

Medienos tūrio apskaitoje naudojami dvejopi įprastiniai medienos tūrio matavimo vienetai: kietasis metras arba kietmetris (ktm arba m3) ir erdvinis metras arba erdmetris (erdm). Kietmetris – tai vien medienos masė, o 30–50% erdmetrio sudaro oras. Erdmetriais apskaičiuojami smulkūs medienos sortimentai, kurių kiekvieną – malkas, šakas, žabus išmatuoti sudėtinga. Perskaičiuojant tūrį iš erdmetrių į kietmetrius, naudojami glaudumo koeficientai. Jie priklauso nuo medžių rūšių ir sortimentų ilgio.

Rąstų tūris apskaičiuojamas pagal rąsto skersmenį plongalyje ir rąsto ilgį, vadovaujantis medienos tūrio lentelėmis. Pvz., rąsto skersmuo plongalyje – 28 cm, rąsto ilgis – 6 m, jo tūris lygus 0,469 m3. M

Medienos tūrio lenteles galima rasti čia.