Kaip veiks nauji leidimai medžiapjūtei

2021 06 10

Nuo š.m. birželio 1-os dienos įsigaliojo “Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos” aprašo pakeitimai. Leidimai medžiapjūtei nebus privalomi:

– elektros perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, inžinerinius tinklus, komunikacijas ir kelius prižiūrintiems asmenims inžinerinės infrastruktūros teritorijų technologiniuose proskiebiuose naujai užaugantiems žėliniams kirsti;

– elektros oro linijų apsaugos zonoje pavojų keliantiems medžiams ar kitiems medžiams, kurie virsdami gali sutrikdyti inžinerinės infrastruktūros veiklą, kirsti, suderinus su privataus miško savininku ar valstybinio miško valdytoju Elektros tinklų apsaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

– ne daugiau kaip 10 metrų atstumu už Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų elektros oro linijų apsaugos zonos ribų pavojų keliantiems medžiams kirsti.

Leidimai medžiapjūtei išduodami arba tikslinami:

– ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos leidimui gauti ir kitų leidimui gauti reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) arba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, jeigu dokumentai pateikiami ne per ALIS;

– leidimus išduoda, tikslina ir panaikina Valstybinė miškų tarnyba (VMT) elektroniniu būdu per ALIS. Miško savininko pageidavimu, išduoto leidimo kopiją galima gauti VMT.