Klausimai partijoms

2020 06 18

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) imasi iniciatyvos skatinti šalies politines partijas konkrečioms geriausių šiuolaikinių sprendimų paieškoms ir įgyvendinimui miškų ūkio srityje.

Tai turėtų palengvinti 250 tūkst. privačių miško savininkų, 10 tūkst. dirbančių miškuose ir 50 tūkst. medienos pramonės darbuotojų apsispręsti, už kurias politines jėgas balsuoti ateinantį rudenį.

Todėl PMSA kreipėsi į visas partijas, potencialiai galinčias gerai pasirodyti LR Seimo rinkimuose, prašydama atsakyti į keletą klausimų:

  1. Kaip ketinate spręsti importuojamos iš trečiųjų šalių medienos produktų (biokuro) importo klausimą?
  2. Kokių priemonių imsitės siekiant padidinti šalies miškingumą?
  3. Ar siūlysite naikinti nepasiteisinusį papildomą 5% dydžio mokestį už ūkinę veiklą miške?
  4. Kokius veiksmus ruošiatės atlikti, siekiant mažinti suvaržymus miškininkystei?
  5. Kokius siūlytumėte kompensacinius mechanizmus už ūkinės veiklos ribojimus?
  6. Ar sutinkate, kad privačių miškų lankymas turėtų būti galimas tik gavus savininkų leidimą?
  7. Pažangios kaimyninės šalys, siekdamos efektyvių aplinkosaugos sprendimų mažinti oro taršą, ėmėsi didinti maksimalius miškovežio su kroviniu svorius. Koks būtų Jūsų matymas šioje srityje?
  8. Prašome išvardinti tris esmines nuostatas privačių miškų atžvilgiu.
  9. Prašome įvertinti pastarųjų kadencijų LR Seimo ir Vyriausybės veiklas miškų ūkio srityje.
  10. Prašytume išvardinti Jūsų partijos miškų ir/ar aplinkosaugos specialistus, kurie, vykdytų pagrindines šių sričių pareigas arba bent jau prisidėtų/prisidėjo prie Jūsų partijos rinkiminių nuostatų formulavimo.

Partijų atstovų atsakymus ketiname skelbti rubrikoje “Veidai miške”, atsakymų gavimo eiliškumo tvarka.