Kodėl svarbu padirbėti jaunuolynuose

2020 12 14

Miškininkai sujudo. Jiems nė nereikia reklamos – parama, kuri skiriama jaunuolynams ugdyti, yra ypač priimtina, o netrukus bus pradėtos rinkti paraiškos jai gauti, aktualią temą nagrinėja “Lietuvos ryto” žurnalistė Audrė Srėbalienė.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ paraiškos bus priimamos nuo 2020 m. gruodžio 16-os iki gruodžio 30 dienos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta per 3,7 mln. eurų paramos lėšų. Parama skiriama mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 343 eurų. Prieš tai ji siekė 253 eurus, dar ankstesniais metais – 197.

Jaunuolynų ugdymas – tai miškininkų terminas. O jis reiškia tai, kad iki 8 metų paaugę jaunuolynai turi būti retinami, menkaverčiai krūmokšniai, užgožiantys vertingus lapuočius ar spygliuočius – iškertami.

“Šviesinti ir retinti jaunuolynus reikia kasmet. Tai būtina daryti ugdant gražesnį mišką. Tankmė medžiams nėra gerai. O ir miške turi likti perspektyvūs medžiai – eglės, pušys, beržai, juodalksniai“, – sakė savo miškus rūpestingai puoselėjantis rokiškėnas Raimundas Nagelė. Jo teigimu, parama – tai išmoka už sutvarkytą jaunuolyno hektarą, kuri pastaruoju metu buvo padidinta kone iki pusketvirto šimto eurų. „Tai maždaug vidutinis išlaidų dydis, kurių reikia hektarui jaunuolyno sutvarkyti. Jeigu jaunuolynus būna apraizgę krūmynai, juos pašalinti ypač sunku, ir sąnaudos esti didesnes”, – sakė R.Nagelė.

Jis užsiminė ir apie tai, kad pastaruoju metu pasikeitė tam tikri paramos skyrimo kriterijai. „Anksčiau išmoka buvo skiriama ugdomiesiems kirtimams 6 metų amžiaus minkštųjų lapuočių jaunuolynuose bei 8 metų – kietųjų lapuočių ir spygliuočių. Viršutinė jaunuolynų ugdymo riba kaip buvo, taip ir liko 20 metų. Dabar visų ugdytinų jaunuolynų amžius yra nuo 8 metų. Tačiau lapuočiai labai sparčia auga, taigi tiems jų jaunuolynams sutvarkyti, kurie dabar yra šešiamečiai ar septynmečiai, parama nukeliama ateičiai“, – kalbėjo pašnekovas.

R. Nagelė ne kartą yra pasinaudojęs parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį “Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė”. Jo teigimu, tai, kas nukertama, nupjaunama ar išgenima, paliekama ant žemės supūti, kad patręštų būsimo miško dirvą.

Vidurio Lietuvoje, greta Kėdainių savo miško turintis Algminas Rimdeika – miškininkas profesionalas. “Parama jaunuolynams ugdyti miškininkams yra ypač aktuali, man – taip pat. Esu jos gavęs darbams pernai, ir šiemet per vasarinį šaukimą esu teikęs paraišką. Miškuose dirbu visus būtinus darbus – kasmet apsodinu jo tiek, kiek iškertu, o tai būna ir ne vienas šimtas hektarų”, – sakė A.Rimdeika.

Jo teigimu, šiemet atsiradęs jaunuolynų amžiaus pakeitimas kai kuriems Lietuvos regionams nėra palankus. “Taip jau yra, kad pas mus miškininkystė yra orientuota į Rytų Lietuvos sąlygas, kur sausos augavietės, pušynai, monokultūros. Tame regione reikalavimas jaunuolynus ugdyti nuo aštuonerių metų yra priimtinas. Pas mus, vidurio Lietuvoje, žemė yra derlinga, ir lapuočiai auga kaip pašėlę. Buvo pats tas, kai minkštųjų lapuočių jaunuolynus naudojantis parama retinti ir genėti buvo leidžiama nuo 6 metų. Bet dabar yra kaip yra – kai kur teks išlaukti dar porą metų”, – kalbėjo Algminas. Anot jo, miško savininkai noriai naudojasi parama, kuri skiriama pagal veiklos sritį “Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė”. Paprastai už tas lėšas samdomi rangovai, kurie nudirba visus reikalingus jaunuolynų ugdymo darbus.

“Pernai gavau paramą ir samdžiau rangovus – už jų paslaugas teko ir primokėti, vien paramos neužteko. Nes mano miškų kirtavietėse želdinamuose jaunuolynuose labai daug krūmų. Taigi darbo labai daug, o sąlygos dirbti gamtoje buvo sunkios”, – užsiminė A.Rimdeika.

Visą straipsnį galite skaityti čia: