Kuomet draudžiama kirsti mišką

Ar žinojote, kad pavasarį ir vasaros pradžioje svarbiausia miškuose perinčių paukščių apsaugos priemonė – užtikrinti jiems ramybę, kad galėtų netrikdomi rūpintis savo vaikais. Todėl, kaip nustato Miško kirtimų taisyklės, nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiami pagrindiniai kirtimai II grupės miškuose, saugomų teritorijų III grupės miškuose ir nacionalinių parkų IV grupės miškuose.

Visus metus pagrindiniai miško kirtimai draudžiami zonoje aplink retųjų paukščių lizdavietes Miško kirtimų taisyklėse nurodytu spinduliu. Nustatytoje zonoje visi kiti miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. (aplink jūrinių erelių lizdavietes – nuo vasario 1 d.) iki rugsėjo 1 d., išskyrus sanitarinius miško kirtimus, kai kertamos žalios eglių vėjavartos, vėjalaužos ir labai pažeisti medžiai, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, taip pat visų rūšių medžiai, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai.

Pagrindiniai kirtimai visus metus draudžiami ir kurtinių tuokvietėse. Šių tuokviečių apsaugos zonose plynųjų pagrindinių kirtimų biržių plotas negali būti didesnis kaip 2 ha. Jose būtina palikti pavienius stambius, šakotus medžius (ne mažiau kaip 10 medžių 1 ha). Kurtinių tuokvietėse ir jų apsaugos zonose nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 1 d. draudžiami visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas, išskyrus žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus ir visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimus.

Ugdomuosius kirtimus Miško kirtimų taisyklės draudžia saugomų teritorijų II ir III grupės miškuose, nacionalinių parkų IV grupės miškuose nuo kovo 1-osios iki liepos 1 dienos. IV grupės miškuose jaunuolynų ugdymo kirtimai draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai – nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.

Specialieji kirtimai II grupės miškuose, saugomų teritorijų III grupės miškuose ir nacionalinių parkų IV grupės miškuose draudžiami nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d.