Miškininkystė – pirmoji tvari investicija

2021 12 20

Gruodžio 9 d. Europos Komisija paskelbė pirmąjį Taksonomijos reglamento deleguotąjį aktą, kuriuo įvertinta, kas yra tvari investicija, praneša portalas eubserver.com. Pasiūlymas įsigalios 2022 m. sausio 1 d.

Deleguotojo akto sąrašo kriterijus parengė Tvarių finansų platforma – grupė iš 57 nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir finansų institucijų, nepriklausomų ekspertų, tad pirmoji taksonomijos dalis yra pagrįsta mokslu.

ES taksonomijos reglamentas yra klasifikavimo sistema, kurią sudaro aplinkai draugiškų ekonominių veiklų sąrašas. Šio reglamento įgyvendinimas padės aiškiai identifikuoti, kokia ekonominė veikla Europoje bus laikoma tvaria ir draugiška aplinkai. Tai veiks kaip prevencinis mechanizmas vadinamajam žaliajam smegenų plovimui, bei padės įmonėms ir investuotojams greičiau tapti draugiškais klimatui bei sumažinti savo neigiamą poveikį aplinkai.

Taksonomijos reglamentas nustato šešis aplinkosaugos tikslus: klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą, tvarų vandenų ir jūrų išteklių vartojimą, perėjimą prie žiedinės ekonomikos, taršos prevenciją ir kontrolę, bioįvairovės ir ekosistemų apsaugą ir atkūrimą. Šio mėnesio pradžioje paskelbtas  pirmasis šio reglamento deleguotasis aktas skirtas klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo tikslams įgyvendinti.

Taksonomijos reglamento deleguotąjį aktą galima parsisiųsti iš čia: