Miško žemės plotas Lietuvoje padidėjo 3 tūkst. hektarų

2022-08-04

Valstybinė miškų tarnyba atliko Lietuvos miškų valstybinę apskaitą 2022 m. sausio 1 dienos būklei. Jos duomenimis, miško žemės plotas Lietuvoje 2021 metais padidėjo 3 tūkstančiais hektarų iki 2205 tūkstančių hektarų. Tai reiškia, kad bendras Lietuvos miškingumas per 2021 metus padidėjo nuo 33,7% iki 33,8%.

Medynų plotas padidėjo 2,0 tūkst. ha, t. y. kiek mažiau nei miško žemės plotas. Medynai užėmė 2063 tūkst. ha plotą. Eglynų plotas per metus padidėjo 2,1 tūkst. ha, o juodalksnynų – 1,3 tūkst. ha. Tuo tarpu beržynų plotas sumažėjo 1,2 tūkst. ha, o drebulynų – 0,9 tūkst. ha.

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis, bendras stiebų tūris padidėjo 5,3 mln. m3 iki 572,0 mln. m3. Vidutinis visų medynų tūris padidėjo 2 ir 6 m³/ha iki 268 m3/ha, o brandžių medynų – 6 m³/ha iki 355 m3/ha. Vidutinis metinis tūrio prieaugis sumažėjo nuo 20,0 iki 19,8 mln. m3 .

Sklypinės miškų inventorizacijos duomenys atnaujinti užregistravus 2021 m. Valstybinių miškų urėdijos Varėnos ir Druskininkų regioninių padalinių teritorijose atliktos inventorizacijos (103,9 tūkst. ha plote) duomenis. Buvo įrašyta informacija apie po miškotvarkos darbų įvykdytus pagrindinius kirtimus, miškų atkūrimą, nuosavybės pasikeitimus, naujų miškų registraciją miškų valstybės kadastre, miškų grupių pokyčius ir kita.

Valstybinei miškų apskaitai panaudoti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro ir nacionalinės miškų inventorizacijos duomenys.

Detalesnius valstybinės apskaitos duomenis galite rasti čia.
https://amvmt.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1/misku-statistikos-leidiniai/valstybine-misku-apskaita/2022-01-01