Miškų augimo modelis

2020 06 08

3PG – taip vadinasi miškų augimo modelis, padedantis įvertinti, kaip augs miškai, įtakojant klimato kaitai (3PG – Physiological Principles Predicting Growth).

Už šio modelio sukūrimą trims miškininkystės mokslininkams – prof. Joseph J. Landsberg iš Australijos, prof.Richard H. Waring iš JAV ir prof. Nicholas C. Coops iš Kanados šiemet paskirta taip vadinamoji Nobelio premija miškininkystės srityje – tarptautinė Marcuso Wallenbergo vardo premija.

Kaip sako patys mokslininkai, modelio taikymo ir plataus paplitimo sėkmė nulemta to fakto, jog kūrėjai nuo pat pradžių leido miško savininkams naudotis modeliu nemokamai. Miško savininkai modelį naudoja tokiems miškininkavimo tikslams pasiekti, kaip norint sužinoti medžių tūrio, skersmens ir biomasės pokyčius masyvuose. Jis gali būti naudojamas įvairioms medžių rūšims, pradedant eukaliptais, baigiant mūsuose augančia pušimi, mišriuose ir monokultūrų medynuose, skirtinguose klimato ir kraštovaizdžio tipuose nuo Australijos ir Naujosios Zelandijos iki Europos ir Šiaurės Amerikos.

Modelis suteikia galimybę įvertinti medienos prieaugį pagal vykdomą ūkinę veiklą, aplinkos veiksnius (šviesa, vanduo, dirvožemis), bei juos papildant išsamia satelitinių nuotraukų analize. 3PG modelio pritaikymas suteikia galimybes prognozuoti ir CO2 kaupimą miškų masyvuose, taip pat įvertinti biologinės įvairovės pokyčius miško plotuose, kenkėjų ir miško gaisrų rizikos nustatymą.

“Šie mokslininkai suteikė mums unikalų įrankį, galintį labai tiksliai numatyti miško augimą esant skirtingoms aplinkos sąlygoms įvairaus dydžio miško plotuose. Modelis sukuria tiltą tarp mokslo ir praktikos miškininkystėje ir padeda mums geriau pasirengti ateičiai”, – sako p. Johanna Buchert, Marcus Wallenberg premijos atrankos komiteto pirmininkė.

Marcus Wallenberg premija yra skiriama už miškų ir miškų pramonės mokslo laimėjimus. Premija teikiama nuo 1982 metų, ji skiriama kiekvienais metais. Premijos dydis yra 2 mln. Švedijos kronų, arba apie 190 tūkst. Eur.

3PG modelį parsisiųsti ir laisvai naudoti galima iš čia: