Miškų informacinė sistema savininkams

2020 12 10

Mūsų šalies miško savininkai sukūrė miškų informacinė sistemos platformą eforest.lt, skirtą privačių miškų savininkams ir miško ruošos įmonėms. Kodėl ir kam reikalinga? Valdyti informacijai. Turint kelias dešimtis valdų, išsimėčiusias įvairiose vietose, bei smulkesnių savininkų – „globotinių“, kuriems rengiami projektai, atliekami ruošos ir priežiūros darbai, darosi nelengva optimaliai planuoti darbus arba kontroliuoti atskirose teritorijose veikiančių vadybininkų veiksmus. Darbų prognozavimas ir vertinimas sukelia papildomų rūpesčių, vidaus ataskaitų ir pan.

Kadangi visų ūkinių priemonių pagrindas yra miškotvarkos projektas, tai skaitmeninių projekto duomenų pagrindu būtų galima elektroninėje lentelėje filtruoti ir grupuoti būsimus darbus, prognozuoti želdinimo apimtis, priežiūros priemones, nepamiršti seniau suplanuotų darbų, rūšiuoti darbus pagal vietą ir optimaliau perkelti techniką.

Debesų kompiuterijos paslauga reiškia, kad paslauga be išankstinio instaliavimo pasiekiama visomis www naršyklėmis bet kokiais įrenginiais: kompiuteriais, planšetėmis, telefonais. Taip pat šiose naršyklėse bus matomas medynų bei ūkinių priemonių planas. Visi uždaviniai realizuoti naudojant atviro kodo programų platformas.

Esami produktai:

Taksatoriaus darbo vieta – medynų taksacija ir ūkinių priemonių projektavimas. Tęstinė taksacija.

Miškininko darbo vieta – skirta miškų ūkinės veiklos organizavimui pagal galiojančius projektus. Rezultatų žymėjimas skaitmeniniame taksoraštyje. Duomenų aktualizavimas. Užduočių planavimas, paskirstymas gamybiniams vienetams. Duomenų perkėlimas į EXCELL su galimybe eksportuoti į kitas aplinkas. Duomenų valdymo sistemoje grafiniai failai (žemėlapiai) apjungiami su skaitiniais ir tekstiniais duomenimis. Tokio tipo uždaviniams spręsti dažniausiai naudojamasi brangiais programų paketais. Pvz. ArcView + Oracle, tačiau privačių miškų valdytojams iškyla gana paprasti uždaviniai, kurių sprendimui neverta pirkti, nei administruoti brangių programinių paketų. Kitą vertus, jeigu ateityje iškils sudėtingesnių uždavinių, visada bus galima duomenis konvertuoti į kitą formatą.

MIS (Miškų informacinė sistema) veikia atviro kodo programų bazėje. T.y. vartotojų licenzija yra nemokama, mokamos tik programuotojų paslaugos parengiant vartotojams tinkamą aplinką, bei serverio nuoma. Panašiai kaip įmonės tinklapio priežiūros kaštai. Tačiau jeigu duomenų analizei taip pat bus naudojama atviro kodo programa, galima visada turėti naujausią ir visiškai legalia programinę įrangą su neribotu skaičiumi darbo vietų. Atviro kodo programų vartotojams tai nekainuoja.

Susidomėjusius prašome kreiptis į miško savininkų kooperatyvą “Miško žemė”, projekto vadovą Vytautą Bardauską +370 614 39802.