Miškų inspekcinės veiklos pokyčiai

2021 07 05

Nuo š. m. liepos 1 d. visų nuosavybės formų Lietuvos miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės funkcija pavedama Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Valstybinė miškų kontrolė yra viena iš Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus darbuotojų funkcijų, todėl perleidus šią funkciją Aplinkos apsaugos departamentui, sumažėja darbuotojų skaičius kitoms, Valstybinės miškų tarnybos kompetencijoje liekančioms, su miškų ūkio priežiūra susijusioms funkcijoms vykdyti: kirtimo leidimų išdavimui, pranešimų apie ketinimą kirsti mišką derinimui, vidinės miškotvarkos projektų derinimui ir tvirtinimui, pažymų Nacionalinei mokėjimo agentūrai išdavimui ir kt.

Sumažėjus darbuotojų skaičiui, mažėja ir specialistų skaičius regionuose. Nuo liepos 1 d. dabar funkcionuojantys 8 regioniniai padaliniai pertvarkomi į 6: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus ir Utenos. Šiaulių ir Marijampolės regioniniai padaliniai – panaikinami, o jų administruojamos teritorijos priskiriamos Kauno, Alytaus, Panevėžio ir Klaipėdos regionams. Sumažėja ir vietų, kuriose bus galima konsultuotis su Valstybinės miškų tarnybos specialistais – kiekviename regione jų lieka po keturias.

Miškų ūkio priežiūros skyriaus veiklos teritorijos ir asmenų priėmimo vietas galima rasti čia: