Miškų situacija Europoje

2021 01 04

Jungtinių Tautų organizacija FAO pastaruosius metus kruopščiai rinko ir paskelbė glaustą ataskaitą “State of Europe’s Forests 2020” apie Europos šalių miškus. Ataskaitoje pateikiama išsami ir ofíciale valstybių informacija apie miškų ir miškų ūkio būklę ir tendencijas mūsų kontinente, remiantis visos Europos tvaraus miškų tvarkymo kriterijais.

Šį kartą ataskaitoje didesnis dėmesys skirtas nagrinėjant faktorius, kaip miškai padeda pasiekti darnaus vystymosi tikslų.

Beje, įdomu pastebėti, jog FAO Lietuvą  priskyrė Šiaurės šalių regionui.

Pirmą kartą ataskaitoje taip pat pateikiama atskirų šalių miškų ir miškininkystės metodų taikymo apžvalga. Ataskaitą papildo priedų lentelės, kuriose pateikiama informacija apie atskirų šalių rodiklius.

Visą ataskaitą “State of Europe’s Forests 2020” galima atsisųsti iš čia: