Mokomoji vaizdo medžiaga apie žievėgraužių gaudyklių statymą

2022-06-06

Valstybinės miškų tarnybos specialistai paruošė animuotą ir miške filmuotą mokomąją vaizdo medžiagą apie IBL-3 tipo gaudyklės surinkimą iš dalių ir teisingą pakabinimą eglynų šviežioje kirtavietėje.

Medžiaga skirta visiems miško savininkams ir specialistams, siekiantiems saugoti miškus nuo žievėgraužio tipografo.

Žievėgraužių vabalų gaudymui miškuose plačiausiai naudojamos lenkų gamybos barjerinės gaudyklės IBL-3. Jos dėstomos šviežiose plynose eglynų kirtavietėse, iškirstose ne anksčiau kaip tų metų žiemą ar pavasarį. Svarbi sąlyga: kuo kirtavietėse bus šviežesni eglių kelmai ir kirtimo atliekos, tuo aktyviau vystančios medienos kvapas pritrauks žievėgraužius. Jiems sugaudyti ir kabinamos gaudyklės su įdėtais specialiais kvapiais viliokliais.

Žievėgraužiai gaudomi gegužės-rugsėjo mėnesiais. Gaudyklės valomos kas savaitę ir sugauti kenkėjai sunaikinami.

Gaudyklės kabinamos 20-30 m atstumu nuo eglių miško sienos ir 40 m atstumu tarp gaudyklių. Gaudyklių vabzdžių rinktuvėliai turi būti apie 1,0 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Laikas gaudyklėms iškabinti: pavasarį kai dieną nusistovi +16 °C oro temperatūra, praktiškai tai būna balandžio vidurys – gegužės pirma savaitė, dažniausiai – balandžio paskutinė savaitė. Tik retais pavasariais kabinimui tinkami orai būna kiek anksčiau ar vėliau.

Į gaudykles įdedamas feromoninis vilioklis skirtas norimai žievėgraužių vabalų rūšiai gaudyti. Feromoniniai viliokliai būna aktyvūs skirtingą laikotarpį, todėl aktyvumui pasibaigus, juos reikia pakeisti naujais. Aktyvumas dažniausiai trunka apie 2 mėnesius, todėl jie pakeičiami prieš antros generacijos vabalų skraidymą: birželio paskutinę savaitę – liepos pirmą savaitę.

Mokomąją vaizdo medžiagą kviečiame žiūrėti čia.