Nacionalinis FSC miškų valdymo standartas

2021 02 01

Š.m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Lietuvos nacionalinis FSC miškų valdymo standartas, kuris yra pirmasis tokio pobūdžio dokumentas regione. Estijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje ar Suomijoje panašūs standartai dar tik rengiami.

Standartas, tai laisvanoriškas miškų sektoriaus dalyvių susitarimas, kokiais šiuolaikinais miškų valdymo principais vadovautis, kad miškuose būtų užtikrintas darnus miškininkavimas, t.y. vyktų socialiai atsakinga, aplinkai palanki ir ekonomiškai efektyvi veikla miškuose.

Standartas taikomas visiems miško darbams, kuriuos veiklos vykdytojai pageidauja sertifikuoti Lietuvoje pagal FSC reikalavimus. Standartas taikomas visiems miško tipams ir dydžiams.

Kaip tik dėl to, remiantis pasauliniais FSC (Forest Stewardship Council) miškų valdymo standartų rengimo principais, Lietuvos miškų valdymo standarto rengimo darbo grupėje buvo Lietuvos miškų ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjungos, Lietuvos gamtos fondo ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, VšĮ „Darnūs miškai“ ir VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ atstovai.

Standarto rengimo darbo grupė rėmėsi LR aplinkos ministerijos, UAB „Dzūkijos miškas“, UAB „Euromediena“, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto, Miško darbų rangovų asociacijos, UAB „NEPCon LT“, Privačių miškų savininkų asociacijos, UAB „Stora Enso Lietuva“, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir UAB „Vakarų medienos grupė“ ekspertų pastabomis.

Naujame standarte didelis dėmesys skiriamas darbuotojų teisėms, darbo sąlygoms, saugaus darbo ir korupcijos netoleravimo principams, santykiams su bendruomenėmis, miško teikiamos naudos didinimui, aplinkos vertybių apsaugai, ūkinės veiklos planavimui, stebėsenai ir tinkamam vykdymui.

Įsigaliojus Lietuvos nacionaliniam FSC miškų valdymo standartui, bus sukurta galimybė sertifikuoti ir nemedieninius miško produktus, tokius kaip grybai, uogos, medus, miško vaistažolės, sula, vantos ir pan. ir ekosistemines paslaugas.

Lietuvoje visi valstybiniai miškai yra sertifikuoti pagal FSC sistemą, o tai kiek daugiau nei 1 milijonas ha, dar apie 160 tūkst. ha yra sertifikuotų FSC privačių miškų.

Lietuvos nacionalinį FSC miškų valdymo standartą lietuvių kalba galima parsisiųsti iš čia: