“Natura 2000” tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija

2020 10 29

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos užsakymu UAB “BGI Consulting” parengė ataskaitą, kuria siekama pateikti “Natura 2000” tinklo socio-ekonominės naudos vertinimą.

Pirmojoje ataskaitos projekto dalyje pristatomas vertinimo tikslas bei apimtis, pateikiama užsienio šalyse ir anksčiau Lietuvoje atliktų su “Natura 2000” socio–ekonominės naudos vertinimu susijusių studijų apžvalga, pristatomas atlikto vertinimo teorinis pagrindas bei pateikiamas pagrindinio vertinimo metodo – sąnaudų– naudos analizės aprašymas.

Antrojoje ataskaitos dalyje pateikiamas galutinis, suderintas vertinimo metu analizuotų rodiklių sąrašas. Taip pat šioje dalyje pateikiamas kiekvieno rodiklio atžvilgiu surinktų duomenų ir atliktų skaičiavimų aprašymas, kiekvieno rodiklio apskaičiuota galutinė reikšmė.

Trečiojoje ataskaitos dalyje pateikiami bendro “Natura 2000” teritorijų socialinės–ekonominės naudos įvertinimo skaičiavimai ir aprašymas, bendri “Natura 2000” teritorijų socialinės–ekonominės naudos ir sąnaudų įverčiai.

Ketvirtojoje ataskaitos dalyje pateikiamos išvados, rekomendacijos, pasiūlymai dėl rezultatų panaudojimo galimybių.

Ataskaita galite rasti pridedamoje .pdf byloje.

Šiandien, 10 val. ataskaita bus pristatyta visiems to pageidaujantiems, nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungti: Join Microsoft Teams Meeting.