Nauja leidimų medžiapjūtei tvarka

2021 05 27

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-309 “Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, patvirtino naujos redakcijos leidimų medžiapjūtei tvarką.

Visą įsakymą “Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” galima pamatyti čia: