Nauja Miškų konsultacinė taryba

2021 05 20

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-125 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. D1-452 „Dėl Miškų ūkio konsultacinės tarybos sudarymo“ pakeitimo“ patvirtino naujos sudėties Miškų konsultacinę tarybą, pasiūlymams miškų politikos ir strategijos formavimo ir kitais svarbiausiais miškų klausimais aplinkos ministrui teikti, kurioje yra ir Privačių miškų savininkų asociacijos atstovas. 

Naują Miškų konsultacinės tarybos sudėtį galima pamatyti čia