Nelaimingų atsitikimų būta ir miške

2021 11 08

Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) per 2021 m. III ketvirčius buvo gauti 37 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (6 iš jų sąlygojo kelių eismo saugos taisyklių, kurių kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijos nėra priskirtinos VDI kompetencijai, pažeidimai), ir 97 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2020 m. per tokį pat laikotarpį buvo gauti 29 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 96 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai – tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 8 atvejais (arba 28 proc.), o sunkių – padidėjo 1 atveju (arba 1 proc.).

Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų), įvertis per 2021 m. III ketvirčius buvo 2,8, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 7,4. Šio rodiklio įverčiai 2020 m. per III ketvirčius buvo atitinkamai 2,3 ir 7,5.

Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 16 mirtinų ir 59 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Per 2021 m. III ketvirčius daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko: statybos (7 mirtini nelaimingi atsitikimai ir 23 sunkūs), apdirbamosios gamybos (7 mirtini ir 18 sunkių), transporto ir saugojimo (7 mirtini, iš jų 5 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 13 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, iš jų 3 sunkiai sužaloti eismo įvykių metu), žemės ūkio (6 mirtini ir 8 sunkūs) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto (3 mirtini (iš jų (1 – eismo) ir 7 sunkūs) EVR įmonėse.

Taip pat po keletą skaudžių nelaimų darbe įvyko miškininkystės (2 mirtini ir 3 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 7 sunkūs), kasybos (1 mirtinas, 1 sunkus), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (4 sunkūs) EVR įmonėse. Dar 1 mirtinas ir 2 sunkūs – profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, bei 1 mirtinas ir 2 sunkūs (iš jų -1 eismo įvykis) viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje.

Palyginti su 2020 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo apdirbamosios gamybos (nuo 3 iki 7 atvejų), statybos (nuo 5 iki 7), žemės ūkio (nuo 2 iki 6 atvejų), didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 2 iki 3 atvejų) EVR įmonėse. Išliko toks pat skaičius transporto ir saugojimo (po 7 atvejus) bei kasybos (po 1) EVR įmonėse.

Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo statybos (nuo 19 iki 23 atvejo) apdirbamosios gamybos (nuo 12 iki 18), administracinės ir aptarnavimo veiklos (nuo 4 iki 7), žemės ūkio (nuo 3 iki 8) EVR įmonėse. Sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 16 iki 7 atvejų), transporto ir saugojimo (nuo 21 iki 13 atvejų) EVR įmonėse, taip pat vandens tiekimo, nuotekų valymo įmonėse (nuo 6 iki 4 atvejų), nekilnojamojo turto operacijų (nuo 5 iki 0 atvejų), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (nuo 2 iki 0) EVR įmonėse.

Miškininkystėje išliko toks pat – po 3 sunkius nelaimingus atsitikimus.

Be eismo įvykių, kurių metu 6 darbuotojai (arba 16 proc.) žuvo ir 6 buvo sunkiai sužaloti. (2020 m. eismo įvykių metu tuo laikotarpiu žuvo 4 darbuotojai, 12 – sužaloti), per 2021 m. I – III ketv. pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti buvo statybos darbai – juos atliekant įvyko 6 mirtini ir 18 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, taip pat techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių aptarnavimo darbai – 4 mirtini ir 9 sunkūs; žemės ūkio darbai – 3 mirtini ir 2 sunkūs; miškų kirtimo darbai – 3 mirtini ir 2 sunkūs; medienos apdorojimo darbai – 1 mirtinas ir 5 sunkūs. Atliekant sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus žuvo 3 darbuotojai bei 21 darbuotojas patyrė sunkias traumas, vykdant kitus darbus žuvo 5 darbuotojai ir 13 buvo sužaloti.

Kaip ir 2020 m., daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams nukritus iš aukščio – žuvo 7 darbuotojai ir buvo sunkiai pakenkta 34 darbuotojų sveikatai. Pastebima, kad iš aukščio krenta ne tik darbuotojai, dirbantys statybų, bet ir transporto ir saugojimo bei žemės ūkio EVR įmonėse. Dar darbuotojai buvo mirtinai traumuoti užvirtus gruntui iškasose (3 darbuotojai), apsinuodijus dujomis srutų rezervuare (vieno įvykio metu žuvo 3 darbuotojai). Taip pat virstant nupjautam medžiui, įjungus montuojamą įrenginį, užkritus sunkiam daiktui, prisilietus prie elektros srovės bei kitomis aplinkybėmis: minėti veiksniai sąlygojo  dar 18 darbuotojų žūtis.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad didžiąją dalį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2021 m. III ketv., sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, netinkamas darbų organizavimas. Daugiau nei šeštadalis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir taip rizikavo savo sveikata ar gyvybe.