Neliks Valstybinės miškų tarnybos?

2021 04 12

LR aplinkos ministerija ėmėsi Valstybinės miškų tarnybos reorganizacijos – Aplinkos apsaugos departamentui perduoda miškų kontrolės funkciją, o Valstybinė miškų tarnyba atleidžia visus 88 darbuotojus nuo liepos 1 dienos.

Kiek anksčiau LR aplinkos ministerija skelbė pranešime spaudai apie pasirašytą Aplinkos apsaugos departamento struktūrą pakeičiantį įsakymą – valstybinę kontrolę vykdančioje institucijoje atsiras naujas struktūrinis padalinys – Miškų kontrolės departamentas, kuriame sustiprintą miškų kontrolę vykdys 42 aplinkos apsaugos inspektoriai, net du iš jų – valstybinių miškų priežiūrai.

Teigiama, jog tai tai vienas iš pirmųjų Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos reformos žingsnių, juo siekiama stiprinti kontrolės funkcijas vienoje įstaigoje atskiriant nuo leidimų išdavimo ir kitų ūkinės veiklos reguliavimo funkcijų. Planuojama, jog reforma atskirs leidimų išdavimą nuo jų kontrolės. Aplinkos apsaugos departamente bus sutelkta kitų ministerijos tarnybų išduodamų leidimų kontrolė. Po tokios kontrolės pareigūnų konsolidacijos kitas žingsnis bus poveikio aplinkai vertinimo proceso, taršos, kirtimo, žemės gelmių gavybos leidimų išdavimo tvarkų peržiūra.

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) duomenimis, tai tik pirmas žingsnis rezgamuose planuose atsisakant Valstybinė miškų tarnybos paslaugų. Esmė, kaip kad dažnai būna, slypi kitur. Yra kelios interesų grupės, kurios nepatenkintos sukaupta miškotvarkos kompetencija šioje institucijoje. Tai ir verslo konsultantai, kurie anksčiau yra savo užsakovams grindę verslo plėtros plants, skaičiais, kurie neatitinka nacionalinės inventorizacijos skaičių apie šalies miškuose sukauptos medienos žaliavos kiekius tūrine išraiška, tai ir biokuro gaminius iš kaimynininių Rytų šalių įvežančių tarpininkų nenoras matyti didelius vietos žaliavos resursus, taip pat dosniai paramos pinigais šeriamos save aplinkosaugos organizacijomis vadinančios, o iš tiesų –  minkštosios galios ir priedangos bei politikų spaudimo įrankiai, kuriais taip pat siekiama mažinti  šalies miškų naudojimą. Jiems akis bado tarnybos specialistų pagrįstos milžiniškos negyvos medienos sankaupos.

Šių, rodos, viena kitai prieštaraujančių interesų  yra vienas bendras tikslas – miškų sektorių priversti būti priklausančiu nuo pigios atvežtinės žaliavos, o Valstybinės miškų tarnybos ilgametė kompetencija tam trukdo, yra norima tarnybos kompetencijas išskaidyti kitoms valstybinėms institucijoms, dalį – mokslo įstaigoms, dalį apskritai panaikinti.