Nerimą kelia sanitarinė miškų būklė

12.08.19

Miškų ūkio priežiūros skyrius vykdo reidus bei patikrinimus šalies miškuose, tikslu sustiprinti miško sanitarinės apsaugos prevenciją ir kontrolę.

Miškuose tikrinama ar miško savininkai bei valstybinių miškų valdytojai laikosi Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų, laiku iškerta spygliuočius medžius, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, tikrinamos kirtavietės ar juose nėra palikta nesusmulkintų spygliuočių kirtimo atliekų, ar laiku išvežama žalia spygliuočių medieną, ar apsaugoti medienos sandėliai ir kt.

Taip pat tikrinama, kad viršūninio žievėgraužio apniktos kirtimo liekanos nedelsiant būtų susmulkintos, išvežtos iš miško arba sukrautos į krūvas ir uždengtos.

Be to, tikrinamos lentpjūvės ir kitos medienos perdirbimo įmonės, kurios yra arčiau kaip 3 km nuo medyno, kuriame spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 %, ar jose nėra medienos, apniktos medžių liemenų pavojingi kenkėjų.

Tokius patikrinimus Valstybinė miškų tarnyba vykdys iki šių metų spalio 1 dienos.