Nesuprantamas siekis didinti kirtimus

2021 09 02

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-474 “Dėl Metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirtinimo”, patvirtino padidintą miško kirtimo normą valstybiniuose ir krašto apsaugai skirtuose miškuose iki beveik 4,7 mln m3 metinės biržės, net 1,2 mln m3 daugiau, nei numatyta anksčiau. Šis žingsnis kelia nerimą dėl to, jog tokiu jautriu klausimu nebuvo jokios diskusijos, pagrindimo ar derinimo su suinteresuotomis šalimis.

Visą įsakymą “Dėl Metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirtinimo” galima pamatyti čia: