NMA kviečia teikti paraiškas norintiems veisti mišką

2023-03-15

Nuo kovo 13 d. iki gegužės 31 d. elektroniniu būdu bus galima teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ (Priemonė).
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 16 909 093 Eur paramos lėšų.
Remiama veikla:
  • miško veisimas (mokama vienkartinė įveisimo išmoka), įskaitant įveisto, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeisto miško atsodinimą (mokama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui);
  • įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).
Teikti paraiškas gali:
  • juridiniai asmenys,
  • vyresni nei  18 metų amžiaus fiziniai asmenys;
  • savivaldybės.
Juridiniams ir fiziniams asmenims želdintina žemė, kurią jie planuoja apželdinti mišku, turi priklausyti nuosavybės teise. Savivaldybės žemę turi valdyti patikėjimo teise.
Plačiau skaitykite: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/kvieciame-norincius-veisti-miska-teikti-paraiskas/45338