Pasirašyta “Forest Europe” deklaracija

2021 04 19

Lietuva, kartu su 46 Europos šalimis pasirašė proceso “Forest Europe” deklaraciją ir rezoliuciją. Pagal susiklosčiusią tradiciją, šalis derybų ir dokumentų pasirašymo metu atstovauja Aplinkos ministrai. Šį kartą procesas vyko virtualioje erdvėje, ministrų konferenciją rengė Slovakija.

Tokiu veiksmu atnaujinta Europos miškų vizija iki 2030 m. pabrėžiant svarbą įtraukti privačių ir valstybinių miškų valdytojus, daugiau dėmesio skirti miškų tyrimams, komunikacijai su visuomene. “Lietuva per 20 metų miškų plotų padidino 2,5 proc., dabar vien per ateinančius ketverius metus ketiname jų pagausinti dar 1,3 proc.”, – tokia žinią Europos politikams išsiuntė Lietuvos aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Pasirašytuose dokumentuose keliami uždaviniai, kad miškai turi būti atsparūs, sveiki, produktyvūs, teikti ekonominę, socialinę, aplinkosauginę ir kultūrinę naudą. Per ateinantį dešimtmetį numatoma kurti ir įgyvendinti nacionalines miškų programas, gerinti žinias apie miškus pasitelkus tyrimus, mokymą, inovacijas, komunikaciją.

Sykiu siūloma mažinti klimato kaitą ir siekti žiedinės ekonomikos tikslų didinant CO2 absorbciją miškuose ir „užrakinimą“ tvariai pagamintos medienos produktuose, rūpintis miškų genetinių išteklių apsauga ir tinkamu naudojimu, miško ekosistemų atkūrimu, miško veisimu, apsauga.

Šiais susitarimais siekiama pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą Europos regione ir sudaryti prielaidas kurti suderintą visos Europos žinių apie rizikas miškams mechanizmą.

Iniciatyva “Forest Europe” – tai tris dešimtmečius trunkantis savanoriškas už miškus atsakingų ministrų tarpvyriausybinis dialogas ir bendradarbiavimas miškų politikos srityje. “Forest Europe” sudaro 47 dalyviai – 46 Europos šalys ir Europos Sąjunga, kaip atskiras subjektas.

Kadangi nei Europos, nei pasauliniu mastu nėra teisiškai įpareigojančių miškų susitarimų šis procesas europiniu lygiu yra svarbiausias miškų politikos srityje. Didžiausias “Forest Europe” pasiekimas – tarptautiniu mastu suderintos tvaraus miškų tvarkymo gairės, nustatyti tvaraus miškų valdymo (tvarkymo) kriterijai ir indikatoriai.

Su Bratislavos “Forest Europe” deklaracija “Ateitis, kokios norime: miškai, kurių reikia”, galima susipažinti čia:

Su Bratislavos “Forest Europe” rezoliucija “Europos miškai klimato kaitai” galima susipažinti čia: