Pastebėjus aplinkosauginį pažeidimą, reikėtų skubiai kreiptis skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – 112

2022-06-20

Aplinkos apsaugos departamentas atkreipia dėmesį, kad dar ne visi gyventojai žino, kad, kreipęsi telefonu 112, sulauks ne tik policijos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar greitosios medicinos pagalbos specialistų. Svarbu, kad šiuo telefonu geriausia pranešti ir apie aplinkosauginius pažeidimus.

Todėl aplinkosaugininkai primena, kad Skubiosios pagalbos tarnybų operatoriai telefonu 112 gautą informaciją apie aplinkos apsaugos kompetencijai priskiriamus pažeidimus operatyviai perduoda AAD Pranešimų priėmimo tarnybai. Tarnyba įvertina informaciją ir budintys pareigūnai priima sprendimus dėl jų valdymo ar skubaus reagavimo.

Apie pažeidimus pranešti galima bet kuriuo metu, nes pagal iš anksto sudarytą grafiką būdraujantys regionų aplinkosaugininkai pasiruošę reaguoti į pranešimus 24 valandas 7 dienas per savaitę.

Visgi dažnai, įtardami aplinkosauginius pažeidimus, gyventojai informacija dalijasi socialiniuose tinkluose, todėl ji ne visada pasiekia Aplinkos apsaugos departamentą ir pareigūnai negali skubiai reaguoti.

Pranešus apie pažeidimą telefonu 112, greitai išsiaiškinama pažeidimo vieta, nustatomos kitos aplinkybės.

Skambinkite 112, kai:

• žalojami ar naikinami želdiniai, miško paklotė;

• neteisėtai kertamas miškas, kiti želdiniai;

• deginami laužai ne tam skirtoje vietoje;

• deginamos ražienos, nenupjauta ir nesurinkta žolė, nendrės, javai ir kitos žemės ūkio kultūros;

• teršiamas aplinkos oras deginant buitines, pramonines ir kitas atliekas (plastiką, senas padangas, baldus ir pan.);

• atliekomis, kitomis medžiagomis teršiami vandens telkiniai, žemė, miškai;

• išsilieja pavojingos medžiagos, įvyksta cheminis arba radiacinis incidentas ir tos medžiagos patenka į aplinką;

• randamos galimai pavojingos medžiagos;

• įvyksta statinio (namo, vandentiekio, kanalizacijos ir pan.) avarija, dėl kurios gali būti arba buvo užteršta aplinka;

• pastebimas masinis žuvų, paukščių ar laukinių gyvūnų gaišimas;

• brakonieriaujama, nesilaikoma žvejybos ir medžioklės reikalavimų;

• eismo įvykio metu nukenčia laukinis gyvūnas ir kt.

Konsultacijos aplinkosauginiais klausimais teikiamos el. paštu konsultacijos@aad.am.lt arba galite užpildyti elektroninio paklausimo formą (žiūrėkite čia).