Praėjusiais 2022 m. patvirtintų miškotvarkos projektų skaičius padidėjo 15 proc.

2023-01-19

2022 m. patvirtinta 3013 naujai parengtų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų. Per metus patvirtintų projektų skaičius padidėjo 15 proc. (2021 m. – 2629 vnt.). Bendras miškų plotas, kuriam parengti nauji projektai, sudarė 24,5 tūkst. ha, t. y. per metus padidėjo 16 proc. Vidutinis vieno projekto apimamas plotas siekė 8,1 ha ir buvo toks pats kaip 2021 m.

2022 m. buvo registruotas 21 naujas vidinės miškotvarkos projektų autorius. Nepaisant to, 2022 m., lyginant su 2021 m., projektus rengusių autorių skaičius nuo 160 sumažėjo iki 159.

Vienas autorius vidutiniškai parengė po 19 projektų. Ketvirtadalis autorių parengė tik po 1-2 projektus. Didžiausia autorių dalis (39 proc.) parengė 10-19 projektų. Trys autoriai parengė virš 100 projektų.

Miškotvarkos projektai – tai dokumentai, pagal kuriuos organizuojama miškų ūkio veikla ir atliekami visi miškų atkūrimo, naudojimo ir miško žemių tvarkymo darbai. Šių projektų sprendiniai apima miško ūkinės veiklos, miško išteklių rodiklių analizę ir ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti, gerinti projektavimą.

Kiekvienas miško savininkas, prieš pradėdamas bet kokius darbus savo miške, privalo turėti patvirtintą vidinės miškotvarkos projektą (išskyrus kai kuriuos įstatymo numatytus atvejus). Parengtus vidinės miškotvarkos projektus tvirtina Valstybinė miškų tarnyba.