Princo iniciatyva investuoti į miškus

2021 01 11

Velso princas Čarlzas kartu su Europos miškų institutu (EFI), rimčiausia miškus tyrinėjanti mokslo įstaiga pasaulyje, suformulavo iniciatyvą, kaip grąžinti miškus į ekonominės veiklos sūkurį. Idėjos apibendrintos 10 punktų žiedinės bioekonomikos gerovės plane. “Tai ne tik geriausias, bet ir vienintelis bei neišvengiamas kelias pokyčiams ir naujai ekonomikai susikurti”, – sako instituto direktorius ir tyrimo koordinatorius p. Marcas Palahi.

“Moksliniai tyrimai yra pagrindinis elementas, įveikiantis ankstesnę ekologijos ir ekonomikos dichotomiją, pristatant gamtos varomą ekonomiką kaip svarbią gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos strategiją”, – sako Palahi. Geras to pavyzdys yra Suomijos šeimos miškų valdymas. Kiekvienais metais Suomijos miškų savininkai į savo miškų biologinę įvairovę ir anglies dioksido absorbavimą laisvanoriškai investuoja 20–30 mln. eurų. “Tai nebūtų įmanoma, jei miškininkystė nebūtų finansiškai tvari, o tai yra ilgalaikių investicijų, o kartu ir įsipareigojimų rezultatas”, – sako Palahi.

p. Palahi pasakoja, kad Velso princas paprašė padėti suformuluoti 10 punktų žiedinės bioekonomikos gerovės veiksmų planą, kaip pagrindinį atspirties dokumentą jo globojamam Apykaitinės bioekonomikos aljansui (Circular Bioeconomy Alliance), kuriam EFI padeda. EFI pakvietė prie plano kūrimo prisidėti 25 autorius iš viso pasaulio. “Tai verslo, aplinkosaugos, žemės ūkio, miško naudojimo, medienos pramonės ir miestų plėtros ekspertai. Daugiau nei pusė prisidėjusiųjų yra iš universitetų”, – sako p. Palahi.

Žiedinės bioekonomikos gerovės veiksmų plano pratarmėje Velso princas Čarlzas sako, kad mes paprasčiausiai nebegalime laukti, kol atstatysime pusiausvyrą su gamta. “Atėjo laikas visų sektorių lyderiams drąsiai žengti žingsnį į priekį siekiant ambicijų ir parodyti, kad yra įmanoma, kad kiti galėtų prisidėti”, – rašo princas.

Didelį susidomėjimą šiuo planu išreiškė sprendimų priėmėjai, pramonės atstovai ir mokslo bendruomenė, nepamiršdami ir plačiosios visuomenės. Vienas pavyzdžių yra toks, kad jau šiemet Airijos vyriausybė nurodė šį 10 punktų žiedinės bioekonomikos gerovės veiksmų planą kaip atspirties tašką naujai parengtoje Airijos bioekonomikos strategijoje. Kitas pavyzdys yra iniciatyva “Natural Capital” – unikalus pasaulinis akcijų fondas, kurį įkūrė pats Velso princas Čarlzas, jį parėmė farmacijos milžinė “AstraZeneca” ir  Pasaulio ekonomikos forumas.

Beje, Europos miškų institutas anksčiau yra kritikavęs Europos Komisijos pasiūlymą dėl Žaliąjį kursą, kuriame aiškiai trūksta bioekonomikos sprendimų, sprendžiant daugelį visuomenės uždavinių. “Žaliajame kurse yra daug gero, tačiau kalbant apie bioekonomiką ir ypač miškininkystę, kursas apeina daugelį galimybių, kurias gali suteikti miškai”, – pažymi p. Palahi. “Daugeliui europiečių, kurie dažniausiai gyvena miestuose, sunku suprasti sąlytį su gamta ir, svarbiausia, kaip mes galime darniai gyventi su gamta ją tvariai naudojant“, – sako jis.

10 punktų žiedinės bioekonomikos gerovės veiksmų planas:

  1. Dėmesys tvariai gerovei;
  2. Investuoti į gamtą ir biologinę įvairovę;
  3. Sukurti teisingą grąžos paskirstymą;
  4. Holistiškai permąstyti žemės, maisto ir sveikatos sistemas;
  5. Transformuoti pramonės sektorius;
  6. Permąstyti miestus per ekologinę prizmę;
  7. Sukurti įgalinančią reguliavimo sistemą;
  8. Pateikti į misiją orientuotas naujoves investicijoms ir politinėms darbotvarkėms;
  9. Suteikti galimybę gauti finansavimą ir padidinti rizikos prisiėmimo gebėjimus;
  10. Stiprinti ir plėsti mokslinius tyrimus ir švietimą.