Radiacinės saugos centro pranešimas dėl importuojamos medienos

2020 09 10

Radiacinės saugos centras praneša: išaugus medienos ir durpių kuro paklausai, gana daug jo įvežama ir iš kitų valstybių, taip pat ir iš tų regionų, kurie po Černobylio atominės elektrinės avarijos buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis.

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštais pelenais tręšiant dirvas ilgesnį laiką, žemė ir gruntiniai vandenys gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, todėl Lietuvos žmonės gali patirti nepagrįstą apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote.

Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto medienos ir durpių kuro, nuo 2015 m. tokių rūšių kuras, įvežamas į Lietuvą iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kalugos, Tulos, Briansko ir Oriolo sričių), gali būti tiekiamas į Lietuvos rinką tik su kiekvieną kuro siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų dokumentais, įrodančiais, kad medienos ar durpių užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija nustatyto 30 Bq/kg lygio.

Kasmet ištiriama apie 2 tūkst. susidariusių medienos kuro pelenų. 2018–2020 m. atliktų biokuro ir pelenų (lakiųjų ir dugno) ištirtų mėginių tyrimų rezultatai rodo, kad įvežtinio medienos kuro užterštumas 137Cs radionuklidu neviršijo nustatyto lygio ir susidarę pelenai tinkami antriniam panaudojimui įvairiems tikslams, taip pat ir dirvoms tręšti. Radiacinės saugos centras, bendradarbiaudamas su teritorinėmis muitinėmis, vykdo įvežamo biokuro valstybinę radiacinės saugos priežiūrą prieš atliekant išmuitinimo procedūras. Taip pat, vykdant valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, imami biokuro ir pelenų mėginiai katilinėse bei šiluminėse elektrinėse, ir visais atvejais, kai muitinės pareigūnai suabejoja dokumentų teisingumu (radioaktyvumo lygį patvirtinančiuose dokumentuose taisyti skaičiai ir pan.).

Nustatytas radiacinės saugos požiūriu saugus leistinas 137Cs radionuklido lygis įvežtiniame medienos kure, lygus 30 Bq/kg, yra saugus ir lietuviškai medienai, nes Lietuvoje yra regionų (Dzūkija, pvz., Veisiejai, Suvalkija), kur 137Cs radionuklido aktyvumo koncentracija medienoje yra šiek tiek didesni, tačiau neviršija 30 Bq/kg.

Radiacinės saugos centras, vykdydamasi žmonių ir aplinkos apšvitos reguliuojamąją kontrolę, deda daug pastangų, kad Lietuvos gyventojai būtų apsaugoti nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote.