Iki lapkričio 29-30 d. renkamos paraiškos investicijoms į miškininkystės technologijas

2022-11-23
𝐏𝐚𝐬𝐤𝐮𝐭𝐢𝐧𝐞̇ 𝐠𝐚𝐥𝐢𝐦𝐲𝐛𝐞̇ 𝐢𝐤𝐢 𝐥𝐚𝐩𝐤𝐫𝐢𝐜̌𝐢𝐨 29-𝟑𝟎 𝐝. 𝐭𝐞𝐢𝐤𝐭𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐢𝐬̌𝐤𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐦𝐚𝐢 gauti.
Lapkričio 29–30 d. – paskutinės dienos, kuomet Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali būti teikiamos paraiškos pagal KPP priemones „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos į miškininkystės technologijas“, kurių paraiškos ir prašomi dokumentai Nacionalinei mokėjimo agentūrai gali būti teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant jas elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiamos naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), kaip nustatyta KPP administravimo taisyklėse. Paskutinėmis šių paraiškų rinkimo dienomis ketinantys teikti reikiamus dokumentus – kvietimą teikti paraiškas, visas reikalingas dokumentų formas bei instrukcijas, kaip pateikti dokumentus, – ras ŽŪMIS portale prie informacijos apie priemonę.
Daugiau informacijos: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pareiskejams-reikalingos-dokumentu-formos-zumis-/44660