Tikslinės stipendijos miškininkystės studentams

2020 07 20

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeitė Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarką, tad LR aplinkos ministerijai sudaryta galimybė iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų skirti tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, besimokantiems valstybės finansuojamose vietose pagal pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas, susijusias su miškininkyste.

Šiuo tikslu ministerija dabar užsakinėja tyrimą, kurio metu bus parengta miškų ūkio sektoriaus ypatumus atitinkanti metodika specialistų poreikiui nustatyti. Pagal šią metodiką bus atlikta miškų ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos analizė, nustatyti studentų priėmimo 2021-2024 m. pagal studijų ir mokymo programas poreikiai. Tyrimas užtruks apie metus.

Įvertinusi tyrimo rezultatus (2021 m. rugpjūtį), LR aplinkos ministerija svarstys galimybę skirti tikslines skatinamąsias stipendijas miškininkystę studijuosiantiems pirmakursiams. Nusprendus juos paremti, bus nustatytas šių stipendijų dydis ir skaičius, numatyta, kaip jas paskirstyti pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas.

Beje, nuo šio rugsėjo kas mėnesį bus skiriamos  200 eurų dydžio  stipendijos pirmakursiams, įstojusiems į žemės ūkio ir inžinerijos mokslų krypčių grupių programų valstybės finansuojamas studijų vietas.  LR žemės ūkio ministerija stipendijas skiria  studentams, pasirinkusiems studijas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje.

Iki rugpjūčio 18 d. 12 val. vyksta prašymų teikimas, daugiau informacijos čia: