Valstybinė miškų tarnyba lapkričio 11 d. kviečia į renginį „Nacionalinė miškų inventorizacija. Duomenų surinkimas, miško statistikų rengimas ir sklaida“

2022-11-03

Valstybinė miškų tarnyba kviečia į renginį „Nacionalinė miškų inventorizacija. Duomenų surinkimas, miško statistikų rengimas ir sklaida“, kuris įvyks 2022 m. lapkričio 11 d.

Renginio metu supažindinsime su miško matavimų „virtuve“, gaunamų rezultatų pateikimu bei nauda visuomenei. Pakviesime diskusijai apie pokyčius miškuose bei miškų naudojimą Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021-2030 m. kontekste.

Programoje:
1. susipažinimas su Nacionalinės miškų inventorizacijos lauko darbais (pastovūs apskaitos ploteliai, medžių matavimai, instrumentai, atskiro medžio stebėjimas iki jo supuvimo arba nukirtimo), jaunuolynų ugdymo rezultatai pristatytuose objektuose;
2. intensyvios apskaitos miškų būklės monitoringo matavimų objekto pristatymas (įranga, jos funkcijos, vykdomi matavimai, jų reikšmė);
3. apsilankymas 1995-1996 metų eglynų džiūvimo plote (27 ha) įkurtuose parodomuosiuose-bandomuosiuose objektuose https://www.kmaik.lt/parodomieji-bandomieji-ir-mokymo-zeldiniai;
4. miškų statistikos rengimas, miškų apskaitos tobulinimo galimybės, diskusija (LAMMC Miškų institute).

Pirmoje dienos pusėje numatomas objektų lankymas miške, antroje dienos pusėje – diskusija LAMMC Miškų instituto patalpose.

Susirinkti planuojame 9 val. prie Miškų instituto pastato, Liepų g. 1, Girionyse, Kauno rajone.

Registruotis prašome el. paštu gintaras.kulbokas@amvmt.lt.