Vėl rado neskaidrumo

2020 03 12

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pakartotinai atliko Miškų įstatymo siūlomų pakeitimų antikorupcinį vertinimą. Nustatyta, kad daugelis jau anksčiau dėl projekto teiktų pastabų išlieka aktualios, o naujas projekto variantas sukurtų prielaidas galimam piktnaudžiavimui – atskiroms interesų grupėms būtų suteikiamos lengvatinės sąlygos aukcionuose įsigyti žaliavinę medieną, pagamintą valstybiniuose miškuose, ir neužtikrinamas objektyvus įvertinimas, ar medieną įsigyjantys ūkio subjektai atitinka projektu siūlomus kriterijus.

STT kritiškai vertina projekto aiškinamajame rašte numatomą preliminarią tvarką, kad ūkio subjektų atitikimą socialinės ir ekonominės naudos kriterijams vertintų elektroninės medienos prekybos sistemos administratorius, nes jo tiesioginės funkcijos iš esmės nesusijusios su numatomų funkcijų įgyvendinimu. Dėl to, ūkio subjektų atitikimo vertinimas gali būti neefektyvus.

Šalia jau ankstesniame projekte buvusių ydingų nuostatų, dabartinėje projekto versijoje švelninama nuostata, numatanti, kad ūkio subjektas per paskutiniuosius vienerius kalendorinius metus medienos gaminiams gaminti panaudojo ne mažiau kaip 80 procentų įsigytos žaliavinės medienos ar miško kirtimo liekanų (ankstesniame projekte buvo numatytas 3 metų laikotarpis).

Nesąžiningo elgesio galimybių aspektu STT atkreipia dėmesį ir į tai, kad įstatymo pakeitimo projektu nenumatoma ūkio subjektų atsakomybė dėl nesąžiningai įsigytos medienos.

Visą antikorupcinio vertinimo išvadą skaityti galite čia: