Aktualu

Kaip veiks nauji leidimai medžiapjūtei

2021 06 10

Nuo š.m. birželio 1-os dienos įsigaliojo “Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos” aprašo pakeitimai. Leidimai medžiapjūtei nebus privalomi:

– elektros perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams, inžinerinius tinklus, komunikacijas ir kelius prižiūrintiems asmenims inžinerinės infrastruktūros teritorijų technologiniuose proskiebiuose naujai užaugantiems žėliniams kirsti;

– elektros oro linijų apsaugos zonoje pavojų keliantiems medžiams ar kitiems medžiams, kurie virsdami gali sutrikdyti inžinerinės infrastruktūros veiklą, kirsti, suderinus su privataus miško savininku ar valstybinio miško valdytoju Elektros tinklų apsaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

– ne daugiau kaip 10 metrų atstumu už Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų elektros oro linijų apsaugos zonos ribų pavojų keliantiems medžiams kirsti.

Leidimai medžiapjūtei išduodami arba tikslinami:

– ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos leidimui gauti ir kitų leidimui gauti reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) arba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, jeigu dokumentai pateikiami ne per ALIS;

– leidimus išduoda, tikslina ir panaikina Valstybinė miškų tarnyba (VMT) elektroniniu būdu per ALIS. Miško savininko pageidavimu, išduoto leidimo kopiją galima gauti VMT.

Mokymai miškotvarkos temomis

2021 06 03

Jau rytoj, birželio 4 d. prasidės nemokamų nuotolinių mokymų aktualiausiomis miškininkystės temomis ciklas. Į juos kviečiami miškų savininkai, miško darbuotojai ir visi, kuriems rūpi miškų dabartis ir ateitis. Mokymai vyks per „Zoom“ platformą. 

Pirmasis ciklo renginys birželio 4 d. bus skirtas šalies miškingumo pokyčiams aptarti. Kitos aktualios temos, kurias numatoma apžvelgti šiais metais:  miškų ir miškų plotų inventorizacija, šalies kadastrai ir registrai, miško priežiūra ir kontrolė, miško atkūrimas ir įveisimas, produktyvus miško auginimas, miško ekosistemų paslaugos ir daugiatikslis miško naudojimas, miškų būklė ir sanitarinė apsauga, miško ištekliai ir jų kaita, klimato kaita ir miškai. 

Mokymus organizuoja Valstybinė miškų tarnyba kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija ir VDU Žemės ūkio akademija. Pranešimus skaitys šių įstaigų specialistai, jie pateiks daug naudingos teorinės ir praktinės informacijos. Mokymų dalyviai galės užduoti klausimus, tiesiogiai diskutuoti su lektoriais.

Į mokymus reikėtų registruotis  el. p. s.cernuliene@kmaik.lm.lt arba tel. +370 685 84542 – arba  į visą mokymų ciklą, arba į atskiras  paskaitas.

Kviečiame nemokamai pasisemti miškininkavimo žinių.

Nauja leidimų medžiapjūtei tvarka

2021 05 27

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-309 “Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, patvirtino naujos redakcijos leidimų medžiapjūtei tvarką.

Visą įsakymą “Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” galima pamatyti čia:

Nauja Miškų konsultacinė taryba

2021 05 20

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-125 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. D1-452 „Dėl Miškų ūkio konsultacinės tarybos sudarymo“ pakeitimo“ patvirtino naujos sudėties Miškų konsultacinę tarybą, pasiūlymams miškų politikos ir strategijos formavimo ir kitais svarbiausiais miškų klausimais aplinkos ministrui teikti, kurioje yra ir Privačių miškų savininkų asociacijos atstovas. 

Naują Miškų konsultacinės tarybos sudėtį galima pamatyti čia

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!