Aktualu

Prasideda akcija „Miškas“

2021 11 25

Aplinkos apsaugos departamentas informuoja, jog šalyje šią savaitę pradedama akcija „Miškas“. Šia akcija norima užtikrinti didesnę eglučių apsaugą prieš artėjančias žiemos šventes, todėl nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 24 d. aplinkosaugininkai vykdys reidus šalies miškuose, tikrins eglučių pardavimo punktus.

Norint apsaugoti mišką nuo neteisėtų kirtimų, visos akcijos metu bus vykdoma prevencinė stebėsena, o prieš Kalėdas ypatingas dėmesys skiriamas kalėdinių eglučių apsaugai.

Svarbu prisiminti, kad privataus miško savininkas savame miške gali nusikirsti eglutę, tačiau tokiu atveju jis su savimi turėtų turėti miško nuosavybę įrodančius dokumentus.

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad savavališkas eglučių kirtimas užtraukia ir administracinę baudą. Nelegaliai pasipuošti namus bandančiam fiziniam asmeniui tektų sumokėti nuo 60 iki 300 eurų baudą bei atlyginti gamtai padarytą žalą. Juridiniam asmeniui tokia bauda siekia nuo 300 iki 600 eurų.

Primename, kad apie neteisėtus miško kirtimus ar kitus pastebėtus pažeidimus galite pranešti telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.

Dėl miško įveisimo ne miško žemėje

2021 11 18

LR aplinkos ministerija parengė LR žemės ūkio ir aplinkos ministrų įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-130/1D-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ pakeitimo“ projektą Nr. 21-31576.

Visą teisės akto projektą „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“  su priedais galite pamatyti čia:

Ministerija taip pat parengė LR aplinkos ir žemės ūkio ministrų įsakymo  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ pakeitimo“ projektą.

Miškų plotų schemų keitimo projektai

2021 11 11

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) parengė miškų planavimo dokumentus, kurie yra svarbūs miškų savininkams, nes parodo, kaip valstybiniai miškai ribojasi su privačiais. Tai Rokiškio, Mažeikių ir Švenčionių rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektai.

Rokiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Švenčionių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Dėl aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos

2021 11 04

LR vyriausybė parengė 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programą. Joje numatomos priemonės susijusios ir su privačiais miškais:

6.8.4. Miško kirtimų ir medienos grynojo prieaugio santykis medienai tiekti naudojamuose miškuose, procentais (2014–2018 m. – 69; 2025 m. – 75; 2030 m. – 80).

6.8.5. Lietuvos miškingumas, procentais (2020 m. – 33,7; 2025 m. – 35; 2030 m. – 36).

6. Per mažas žemės ir miško savininkų ir valdytojų įsitraukimas į gamtosaugos priemonių įgyvendinimą, ypač saugomų teritorijų priežiūrą, neveiksmingas kompensacinis mechanizmas biologinei įvairovei išsaugoti ir atkurti.

7. Miškų naudojimo būdai, ypač saugomose teritorijose, neatitinka pasikeitusių visuomenės lūkesčių ir nedera su saugomų teritorijų apsaugos tikslais.

9. Nepakankamai valdomas kai kurių saugomų rūšių ir elninių žvėrių daromas neigiamas poveikis žemės, miškų, žuvininkystės ūkiams.

Spręstinos problemos priežastys:

1. Dėl nepasibaigusio nuosavybės teisių atkūrimo proceso laisvos valstybinės žemės fonde esančiuose ir nepanaudotuose nuosavybės teisėms atkurti valstybinių miškų sklypuose nevykdoma ūkinė veikla.

2. Neišnaudojamas miško žemės potencialas produktyviems medynams formuoti.

3. Trūksta miško medelynų, miško sėklų perdirbimo ir sodmenų auginimo technologijų.

4. Vyrauja smulkių valdų, fragmentuotas ir smulkmeniškai reglamentuotas privačių miškų ūkis.

5. Neužtikrinama miško medžių genetinių išteklių apsauga ir panaudojimas selekcijai ir miškams auginti.

6. Neišnaudojamas miškų biomasės potencialas biokurui gaminti.

7. Trūksta kokybiškos miškų infrastruktūros (priežastis iš dalies sprendžiama ir SM įgyvendinant 2021–2030 metų susisiekimo plėtros programą, ŽŪM įgyvendinant 2021–2030 metų žemės ūkio, maisto, kaimo plėtros ir žuvininkystės plėtros programą).

Sprendžiant problemą, numatoma įgyvendinti priemonę „02-001-06-08-04 (PP) Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ (1–7 priežastys, 6.6 uždavinio 1 problemos 7 priežastis, 6.8 uždavinio 4 problemos 2 priežastis).

Visą parengtą Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programą galima parsisųsti iš čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!