Aktualu

Dėl medžių ir krūmų genėjimo ir pjovimo

2021 09 23

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) komentarai LR susisiekimo ministerijai dėl medžių ir krūmų genėjimo ir pjovimo aprašo projekto.

Tarptautinė paroda-seminaras “Miškininkystė saugomose teritorijose”

2021 09 16

Š.m. spalio 1 d. Šlienavoje, Kauno rajone, vyks vienos dienos paroda-seminaras  “Miškininkystė saugomose teritorijose”, kurioje bus apžvelgiami miškininkavimo saugomose teritorijose lūkesčiai ir realybė, aktualijos, Europos Sąjungos svarbos miško buveinių būklės kriterijai, svetimžemiai ir invaziniai augalai, mašininis medienos tvarkymas jautriose teritorijose saugant miško paklotę, kelių tvarkymas, nuotolinių tyrimų galimybės miško ekosistemų pokyčiams stebėti, genetinių išteklių išsaugojimas miško sistemose, medienos puvimo procesai miške ir jų įtaka fotocinozių kaitai, požiūris į saugomas teritorijas gamybininkų akimis, deklaracijos ir realybė, medienos ruoša.

Pradžia – 10 val.

Lietuvos gamintojai seminaro dalyviams pademonstruos savo gaminamų vikšrų naudojimo galimybes – bus matuojama pilnai pakrautos ir tuščios medvežės spaudimas į miško paklotę  su vikšrais ir be jų.

Detalią programą ir kvietimą į parodą galite parsisiųsti iš čia:

Neveiks ALIS sistema

2021 09 09

Pranešame, kad Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (ALIS) atnaujinimo darbai vyks nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 4 d., todėl šiuo laikotarpiu nebus galima pateikti paraiškų leidimams kirsti mišką/pranešimams apie ketinimą kirsti mišką gauti.

Norint gauti leidimą/pranešimą, dokumentus (pasirašytus el. parašu) bus galima pateikti el. paštu, susisiekiant su Valstybinės miškų tarnybos (VMT) Miškų ūkio priežiūros skyriaus (MŪPS) regionų patarėjais.

Nesuprantamas siekis didinti kirtimus

2021 09 02

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-474 “Dėl Metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirtinimo”, patvirtino padidintą miško kirtimo normą valstybiniuose ir krašto apsaugai skirtuose miškuose iki beveik 4,7 mln m3 metinės biržės, net 1,2 mln m3 daugiau, nei numatyta anksčiau. Šis žingsnis kelia nerimą dėl to, jog tokiu jautriu klausimu nebuvo jokios diskusijos, pagrindimo ar derinimo su suinteresuotomis šalimis.

Visą įsakymą “Dėl Metinės valstybinių miškų pagrindinių miško kirtimų normos 2019–2023 metams patvirtinimo” galima pamatyti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!