Aktualu

Miškininkų suvažiavimas

2021 03 04

Lietuvos miškininkų sąjunga maloniai kviečia miškininkus 2021 m. kovo 6 d. (šeštadienį) 10 val. dalyvauti visuotiniame Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavime, kuris vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimo kodas Zoom platformoje 92745683340.

Kviečiame suvažiavimo dalyvius registruotis, užsiregistravusiems bus išsiųstas Suvažiavimo rezoliucijos projektas.

Registracijos anketa  https://forms.gle/6UEUnzEC3GS6gJDF8

DARBOTVARKĖ

Sveikinimo žodis.

Lietuvos miškininkų sąjungos veiklos ataskaita už 2020 metus.

Revizijos komisijos pranešimas.

Žaliasis kursas ir miškininkystė. Pranešėjas – Danas Augutis, LR aplinkos viceministras.

Miškų politikos formavimo klausimai. Pranešėjas – dr. Nerijus Kupstaitis, LR Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas.

Diskusija Moderatorius doc. dr. Remigijus Bakys, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.

Su pagarba,

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas dr. Vidmantas Verbyla

Miško buveinių tvarkymo rekomendacijos

2021 02 25

Projekto “Naturalit” (“Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje”), užsakymu autoriai prof. dr. G. Brazaitis, prof. dr. V. Marozas, D. Augutis, dr. Ž. Preikša ir S. Šaudytė-Manton parengė EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijas.

Su EB svarbos natūralių miško buveinių tvarkymo rekomendacijomis kviečiame susipažinti pridedamoje .pdf byloje.

Dėl miškininkystės specialistų

2021 02 18

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) kreipimasis į LR Prezidentą, Seimo Ateities, Švietimo ir mokslo, Aplinkos apsaugos, Kaimo reikalų komitetus, LR švietimo, mokslo ir sporto, aplinkos ir žemės ūkio ministerijas dėl miškininkystės specialistų.

Išvirtusių medžių šalinimas

2021 02 11

Miškų ūkio priežiūros skyriaus patarėjas Voldemaras Švėgžda ir vyriausiasis specialistas Kęstutis Vaškys iš Valstybinės miškų tarnybos primena, kad miško savininkai turi laikytis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimų, bei ragina miško savininkus ir valdytojus apsilankyti savo miškuose ir įvertinti juose esančią situaciją.

Gamtos pridarytas negandas miškuose reikia likviduoti kuo greičiau, dar žiemą, kol geros miško ruošos sąlygos. Pavasarį nusilpusius, aplaužytus žalių spygliuočių medžius, taip pat nulaužtas ir iš miško nepašalintas žalias spygliuočių medžių šakas (ilgesnes nei 1 m ir storesnes kaip 8 cm) paprastai gausiai apninka medžių liemenų pavojingi kenkėjai. Tada jau vėlu imtis miško sanitarinės apsaugos priemonių ir sunku užkirsti kelią žievėgraužių veisimuisi ir išplitimui.

Fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiuose miškuose, privalo turėti tvarkingai užpildytą medienos gabenimo lapą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir leidimą kirsti mišką (arba jo kopiją), jeigu apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką privalomi. Tuo atveju, kai apvalioji mediena yra paruošta vykdant kirtimus, kuriems leidimai kirsti mišką nėra privalomi, fiziniai asmenys, gabendami apvaliąją medieną, pagamintą jiems priklausančiuose miškuose, be užpildyto medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, dar privalo turėti nuosavybės teisę į miško valdą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Leidimai kirsti mišką neprivalomi vykdant jaunuolynų ugdymo kirtimus iki 20 metų amžiaus medynuose, vykdant kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško pusę), taip pat vykdant atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai bei vėjavartos (su šaknimis išversti medžiai).

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!