Aktualu

Stumia veiklos suvaržymus

2020 07 09

LR Seimo nariai Tomas Tomilinas, Virginija Vingrienė ir Arvydas Nekrošius registravo LR Miškų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, pagal kurį būtų ženkliai, be kompensacijų ir jokio pagrindimo išplėstos saugomos teritorijos privačiuose miškuose.

Visą Miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10(2) ir 15(1) straipsniais ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą galima rasti čia:

Bando padėti išgyventi

2020 07 02

LR aplinkos ministras bando padėti išgyventi valstybės valdomai miškų įmonei naudojant lėšas, surinktas ir iš privačių miškų savininkų mokamų mokesčių – keičiamas Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų planavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas jį papildant ir sukuriant galimybę VĮ Valstybinių miškų urėdijai skirti lėšas gamtotvarkos priemonėms miškuose finansuoti 100 procentų visos tinkamos finansuoti priemonės išlaidų sumos.

Visą projektą “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-1082 „Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“ galima rasti čia:

Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų

2020 06 25

LR aplinkos ministerija parengė naują įsakymo “Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“, kuris pakeis LR aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. D1-317, redakciją.

Įsakymas įtvirtins naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai tinkamai informuoti nebuvo, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ kartu su 238 naujai išskirtomis teritorijomis galima rasti čia:

Klausimai partijoms

2020 06 18

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) imasi iniciatyvos skatinti šalies politines partijas konkrečioms geriausių šiuolaikinių sprendimų paieškoms ir įgyvendinimui miškų ūkio srityje.

Tai turėtų palengvinti 250 tūkst. privačių miško savininkų, 10 tūkst. dirbančių miškuose ir 50 tūkst. medienos pramonės darbuotojų apsispręsti, už kurias politines jėgas balsuoti ateinantį rudenį.

Todėl PMSA kreipėsi į visas partijas, potencialiai galinčias gerai pasirodyti LR Seimo rinkimuose, prašydama atsakyti į keletą klausimų:

  1. Kaip ketinate spręsti importuojamos iš trečiųjų šalių medienos produktų (biokuro) importo klausimą?
  2. Kokių priemonių imsitės siekiant padidinti šalies miškingumą?
  3. Ar siūlysite naikinti nepasiteisinusį papildomą 5% dydžio mokestį už ūkinę veiklą miške?
  4. Kokius veiksmus ruošiatės atlikti, siekiant mažinti suvaržymus miškininkystei?
  5. Kokius siūlytumėte kompensacinius mechanizmus už ūkinės veiklos ribojimus?
  6. Ar sutinkate, kad privačių miškų lankymas turėtų būti galimas tik gavus savininkų leidimą?
  7. Pažangios kaimyninės šalys, siekdamos efektyvių aplinkosaugos sprendimų mažinti oro taršą, ėmėsi didinti maksimalius miškovežio su kroviniu svorius. Koks būtų Jūsų matymas šioje srityje?
  8. Prašome išvardinti tris esmines nuostatas privačių miškų atžvilgiu.
  9. Prašome įvertinti pastarųjų kadencijų LR Seimo ir Vyriausybės veiklas miškų ūkio srityje.
  10. Prašytume išvardinti Jūsų partijos miškų ir/ar aplinkosaugos specialistus, kurie, vykdytų pagrindines šių sričių pareigas arba bent jau prisidėtų/prisidėjo prie Jūsų partijos rinkiminių nuostatų formulavimo.

Partijų atstovų atsakymus ketiname skelbti rubrikoje “Veidai miške”, atsakymų gavimo eiliškumo tvarka.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!