Aktualu

Paskelbtas seminaro „Miškininkavimas mažoje, iki 3 ha miško valdoje. Ypatumai ir galimybės“ vaizdo įrašas (video)

2023-03-21

Valstybinė miškų tarnyba š. m. kovo 16 dieną sukvietė privačių miškų savininkus bei visus, besidominčiuosius miškais į nuotolinį seminarą „Miškininkavimas mažoje, iki 3 ha miško valdoje. Ypatumai ir galimybės“, kuriame pristatė ūkininkavimo miškuose būtinybę bei naudą savininkui, gamtai bei valstybei.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis papasakojo apie miško kirtimus ir jų reglamentavimą, reikalingus dokumentus, būtinybę mišką atkūrti bei galimybę gauti paramą miškui įveisti. Taip pat nemažai dėmesio skyrė ir miškų apsaugai nuo kenkėjų bei žvėrių pažeidimų.

Seminaras skirtas visiems, besidomintiems miškais, tačiau ypač – miškų savininkams, kurie pagal profesiją nėra miškininkai ar kaip nors kitaip susiję su miškininkyste. Vienas iš Valstybinės miškų tarnybos siekių yra, kad būtent šie žmonės daugiau sužinotų apie savo turimus miškus, geriau juos pažintų ir tvarkytų.

Renginio metu kolegos atsakė ir į susirinkusiųjų klausimus.

Tarnyba nuoširdžiai tikisi, kad seminaras buvo jiems naudingas. Taip pat tikisi, kad jis bus naudingas ir visiems, kurie peržiūrės jo įrašą tarnybos YouTube platformoje. Maloniai kviečiame žiūrėti!

Nuo kovo 15 d. įsigalioja draudimas paukščių perėjimo laikotarpiu kirsti medžius

2023-03-16

Aplinkos ministerija primena, kad nuo kovo 15 d. prasideda aktyvus paukščių veisimosi laikotarpis, kuris tęsis iki rugpjūčio 1 d., todėl nebegalima kirsti ar intensyviai genėti saugotinų medžių – viešųjų želdinių ir želdynų. Privatiems želdiniams šis draudimas netaikomas, tačiau kviečiame būti sąmoningais ir netrikdyti sparnuočių ramybės.

Išimtys galimos tais atvejais, kai saugotini medžiai kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, eismo ar skrydžių saugumui. Taip pat, kai tai būtina remontuojant, rekonstruojant ar tiesiant naują valstybinės reikšmės kelią, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus.

Informuojame, kad nuo gegužės 1 d., įsigaliojus Želdynų įstatymo pakeitimams, išimtis bus taikoma ir vietinės reikšmės kelių remontui, rekonstravimui ar tiesimui.

Saugotiniems priskiriami medžiai, kurie pagal augimo vietą, rūšį ir matmenis atitinka Vyriausybės patvirtintus kriterijus. Arba pagal aplinkos ministro įsakymu nustatytus kriterijus savivaldybės atstovaujamos institucijos sprendimu saugotinais paskelbti dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai, augantys privačioje žemėje.

Norint kirsti ar genėti želdinius, reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kuri informuos, ar tai saugotini želdiniai, kurių kirtimui ar intensyviam genėjimui reikia gauti savivaldybės leidimą.

Aplinkosaugininkai ragina šiuo laikotarpiu nepjauti ir visų kitų nesaugotinų medžių, krūmų. Jeigu nėra galimybės nenupjauti augalų, reikėtų įsitikinti, kad juose nėra apgyvendintų lizdų.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 d. draudžiami miško kirtimai ir medienos ištraukimas visų grupių saugomuose miškuose bei nacionaliniuose parkuose.

Nurodytu laiku miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami II miškų grupei priskirtuose (ekosistemų apsaugos bei rekreacijos) miškuose, III grupės (apsauginiuose) miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, taip pat IV grupės (ūkiniuose) miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose.

Draudimas netaikomas sanitariniams žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams.

Taip pat medynų, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių ar gaisro pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimams, vykdomiems pagal Miško kirtimo taisyklių ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas.

Išsami informacija apie kirtimų draudimą bei taikomas išimtis – Miško kirtimų taisyklėse čia.

Kviečiame į nuotolinį seminarą „Miškininkavimas mažoje, iki 3 ha miško valdoje. Ypatumai ir galimybės“

2023-03-14

Gerbiami miško savininkai ir visi besidomintieji miškais!

Valstybinė miškų tarnyba š. m. kovo 16 dieną kviečia Jus į nuotolinį seminarą „Miškininkavimas mažoje, iki 3 ha miško valdoje. Ypatumai ir galimybės“, kuris, tikimės, bus Jums naudingas siekiant geriau išmokti tvarkyti savo miškus.

Seminaro metu Jūs sužinosite apie miško kirtimus, jiems reikalingus leidimus, miško atkūrimą bei galimybę gauti paramą miškui įveisti.

Seminaras skirtas visiems, besidomintiems miškais, tačiau ypač – miškų savininkams, kurie pagal savo profesiją nėra miškininkai ar kaip nors kitaip susiję su miškininkyste. Mes siekiame kad būtent Jūs daugiau sužinotumėt apie savo turimus miškus ir geriau juos pažintumėt.

Žinias Jums suteiks Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis.

Renginio metu atsakysime ir į Jūsų klausimus.

Seminaras vyks š. m. kovo 16 dieną, 14 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. Prisijungti prie renginio prašome per šią nuorodą: https://bit.ly/3JAlUqF

Renginys nemokamas, registruotis nereikia.

Numatoma mūsų seminaro trukmė – iki valandos.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti!

Nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos draudžiami kirtimai saugomuose miškuose

2023-03-07

Valstybinė miškų tarnyba primena, kad nuo kovo 15 iki rugpjūčio 1 dienos draudžiami miško kirtimai ir medienos ištraukimas visų grupių saugomuose miškuose bei nacionaliniuose parkuose.

Nurodytu laiku miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami II miškų grupei priskirtuose (ekosistemų apsaugos bei rekreacijos) miškuose, III grupės (apsauginiuose) miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos nustatyta tvarka, taip pat IV grupės (ūkiniuose) miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose.

Draudimas netaikomas sanitariniams žalių eglių vėjavartų, vėjalaužų, sniegalaužų ir labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, visų rūšių medžių, kuriuose apsigyveno medžių liemenų pavojingi kenkėjai, kirtimams, taip pat medynų, kuriuose einamaisiais metais abiotinių veiksnių ir/(ar) gaisro pažeista daugiau kaip 10 proc. medžių kirtimams, vykdomiems pagal Miško kirtimo taisyklių X skyriaus ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių reikalavimus, ir jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatytas kitoks sanitarinių miško kirtimų laikas.

Sanitarinių miško kirtimų laikas neribojamas vykdant aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones.

Išsami informacija apie kirtimų draudimą bei taikomas išimtis – Miško kirtimų taisyklėse čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364764/asr

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!