Aktualu

Konsultavimo paslaugos miško savininkams

2022 01 13

Skelbiame apie galimybę pasinaudoti konsultavimo paslaugomis miško savininkams ir valdytojams. Priemone gali naudotis savo vardu, kaip valdos savininkai ir valdytojai, įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (seniūnijose) arba valdantys (nuosavą) ne mažesnę nei 1 ha miško valdą.

Prioritetas – miško valdoms, kurios patenka į saugomas teritorijas. Miško savininkui skiriamas 1500 Eur parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis per trijų metų laikotarpį.

Dėl paraiškos pildymo arba miškininkystės paslaugų/konsultacijų, kurias galima gauti paramos dėka, iki vysario 3 d. mielai prašome kreiptis į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Miškininkystės paslaugų biuro darbuotojus:

Justinas Zenevičius, Vyriausiasis miškininkystės specialistas
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
Stoties g. 11, Akademija, Kėdainių r., Tel.: (8 347) 44 012, 8 685 66 014

Dėl vietovių, atitinkančių buveinių kriterijus, sąrašo

2022 01 06

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-752 pakeitė „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ įsakymą, kuriame nustatytos naujos 26 saugomos teritorijos.

Įsakymas įtvirtina naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai ir valdytojai tinkamai informuoti nebuvo, naujų saugomų teritorijų įteisinimas nesuderintas, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą “Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo” galima rasti čia:

Kvietimas jungtis grupiniam ieškiniui

2021 12 30

Kviečiame jungtis bendraminčius, žemės ir miško savininkus, kurie norėtų prisidėti prie kolektyvinio savų teisių gynimo – unikaliame teisminiame ginče su valstybe.

Esmė –

Valstybė ima mokestį už išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, skaičiuoja mokestį pagal žemės sklypų plotus, bet su savininkais tuo surinktu mokesčiu nesidalija, negana to, sukurtos išskirtinės privilegijos medžiojamųjų gyvūnų ištekliais naudotis tik uždariems medžiotojų klubams, kurie neturėdami žemės savininkų leidimo medžioja privačioje žemėje.

Būtų reikalaujama –

Kad valstybė sumokėtų už tai, kad išdavė leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius jūsų žemės sklypuose. Kadangi Lietuvos teismuose teisybę vargu ar rasime, su tokiu ginču keliausime ir į Konstitucinį Teismą, ir į Strasbūro žmogaus teisių teismą. Kaip žinia tokie teismai nepigūs, todėl reikalinga ir finansinė parama.

Jeigu Jūs suprantate, kad žemės savininkas turi turėti viršenybę, o ne valstybės privilegijuotas medžiotojas, kuriam šiuo metu vieninteliam suteikta teisė naudotis valstybės (visų mūsų) turtu, jam nepriklausančioje, privačioje žemėje, neatsiklausus žemės savininko.

Prisijunkite prie norinčių apginti savo teises. Teisminiam ginčui atstovautų advokatas dr. Algimantas Šindeikis. Maloniai prašome kreiptis advokatas@sindeikis.lt

Jau galima teikti pranešimus medžiapjūtei

2021 12 23

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) praneša, jog vadovaujantis „Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-309 redakcija), privataus miško savininkai, valstybinio miško ar žemės valdytojai, miško naudotojai bei servituto turėtojai ar jų įgalioti asmenys, likus 30 kalendorinių dienų iki leidime nustatyto leidimo galiojimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatyto leidime galiojimo termino pabaigos, gali pateikti raštišką prašymą elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) arba tiesiogiai VMT Miškų ūkio priežiūros specialistams ir leidimo kirsti mišką galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių.

„Kai miško kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais, t. y. 2022 m., leidimai yra išduodami nuo gruodžio 1 d. įrašant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 d., o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. Pateikiant paraišką per ALIS sistemą, pastabose reikia įrašyti, kad kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais“, – teigia VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyresnysis patarėjas Lukas Kovalčikas.

Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką nėra pratęsiami, tačiau, kai miško kirtimas planuojamas ateinančiais metais, pranešimai taip pat gali būti teikiami ir derinami nuo gruodžio 1 d. nurodant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 dieną, o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!