Aktualu

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo taryba

2021 01 14

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-21 “Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo”, pakeitė LR aplinkos ministerijos Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybos sudėtį.

Įsakymą “Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo”, kuriame yra įtvirtinta naujos sudėties taryba, galima pamatyti čia:

Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų

2021 01 07

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-8921 pakeitė “Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai”, kuriame nustatytos naujos 86 saugomos teritorijos.

Įsakymas įtvirtina naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai ir valdytojai tinkamai informuoti nebuvo, naujų saugomų teritorijų įteisinimas nesuderintas, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą “Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai” galima rasti čia:

Dėl leidimų medžiapjūtei

2020 12 31

LR aplinkos ministerija inicijuoja leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais galima būtų leidžiama pradėti medžiapjūtės planavimą anksčiau – kai miško kirtimus numatoma vykdyti kitais metais, pranešimai galėtų būti pateikiami ir derinami, o leidimai išduodami nuo gruodžio 1 dienos, leidimuose ir pranešimuose nurodant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 dieną, o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.

Visą Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą galima pamatyti čia:

Atmintinė politikams, kas rūpi miškų savininkams

2020 12 24

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) atmintinė politikams, kurie yra patys labiausiai apleisti ir spręstini klausimai miškuose ir aplink juos:

Šalies miškingumo didinimas, savaime apaugančių žemės sklypų miškais įvedimas į miškų valstybės kadastrą su galimybe keisti paskirtį ateity;

Medienos produktų (biokuro) importo iš trečiųjų šalių ribojimas;

Socialiai neteisingo, ekonomiškai nepagrįsto, neskaidriai naudojamo, todėl nepasiteisinusio papildomo 5% dydžio  mokesčio už ūkinę veiklą miške atsisakymas;

Administracinių suvaržymų miškininkystei mažinimas;

Adekvačių, europinę praktiką atitinkančių kompensacinių mechanizmų už ūkinės veiklos ribojimus ir kanopinių žvėrių  padarytos žalos jauniems miškams, įteisinimas;

Lankymosi ne savo privačioje miško valdoje sąlygų griežtinimas;

Maksimalios privačios miško valdos ploto ribojimo atsisakymas;

Miškininkystės veiklų, kuriomis didinama miškų vertė, tokių, kaip ugdomoji medžiapjūtė ir ekosisteminių paslaugų paklausa, skatinimas.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!