Aktualu

Naujos miško sanitarinės apsaugos taisyklės

2021 07 29

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-385 “Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo”, patvirtino naujos redakcijos miško sanitarinės apsaugos taisykles.

Visą įsakymą “Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo” galima pamatyti čia:

Dėl medžiapjūtės taisyklių

2021 07 22

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) komentarai LR aplinkos ministerijai dėl medžiapjūtės taisyklių projekto.

Gaisrų pavojus

2021 07 15

Miško lankytojams primename, kad būtina laikytis priešgaisrinės miškų apsaugos taisyklių reikalavimų, elgtis atsargiai su atviros ugnies šaltiniais.

Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu neleidžiama naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles), mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą.

Taip pat draudžiama deginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose.

Prašome ypatingo atsargumo ir elgtis atsakingai su ugnimi.

Pastebėjus deginamą žolę ar miške kilusį gaisrą iš karto apie tai pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų

2021 07 08

LR aplinkos ministerija inicijuoja paukščių apsaugai svarbių teritorijų plėtrą, atitinkamai parengiant įsakymo “Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo” pakeitimo projektą. Projekte nustatomi apsaugos tikslai, teritorijos specifinės kriterijų vertės ir tvirtinamas teritorijoje aptinkamų paukščių rūšių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašas tik paukščių apsaugai svarbiai teritorijai Būdos–Pravieniškių miškams.

Ši teritorija aktuali dėl AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ įgyvendinamo didelės apimties projekto „Geležinkelio ruožų Kaišiadorys–Radviliškis ir Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas“. Kitų teritorijų apsaugos tikslai, jų specifinės kriterijų vertės ir teritorijose aptinkamų paukščių rūšių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašas rengiami ir bus tvirtinami kitu įsakymo pakeitimu.

Visą įsakymo “Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo” pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!