Aktualu

Dėl medžiapjūtės taisyklių

2021 05 06

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) komentarai LR aplinkos ministerijai dėl medžiapjūtės taisyklių projekto.

Privatizuos valstybinių miškų funkcijas?

2021 04 29

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija Vyriausybei pateikė atnaujintą Valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkos ir valdymo centralizavimo priemonių planą. Šio plano tikslas – įvertinti kiekvienos valstybės valdomos įmonės nuosavybės naudą, optimizuoti valstybės valdomų įmonių portfelį, numatyti įmonių pertvarkymą ir komercinę veiklą vykdančių bei su privačiu kapitalu konkuruojančių įmonių privatizavimą, pranešama ministerijos pranešime spaudai.

Dar vienas svarbus aspektas – kapitalo rinkos plėtra. Optimizuojant įmonių veiklą, atsiveria galimybės dalį joms reikalingų lėšų pritraukti iš kapitalo rinkų. Tad jeigu į vertybinių popierių biržą būtų įtraukta daugiau valstybės valdomų įmonių vertybinių popierių, pastebimai padidėtų rinkos kapitalizacija, išaugtų rinkos likvidumas, todėl ji taptų patrauklesnė ir vietos, ir užsienio investuotojams.

Plane siūloma valstybės įmones, vykdančias komercinę veiklą, pertvarkyti į valstybės valdomas bendroves. Ilgainiui bus siekiama visiškai atsisakyti valstybės įmonės teisinės formos, tokios įmonės taptų akcinėmis bendrovėmis, viešosiomis įstaigomis ir pan. Manoma, tai leistų pagerinti jų valdymą ir pasiekti geresnių finansinių rezultatų bei generuoti didesnę grąžą valstybei. Valstybės įmonės, vykdančios ne komercinę, o viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo veiklą bei atitinkančios visus biudžetinei įstaigai būdingus veiklos požymius, būtų pertvarkytos į biudžetines įstaigas. Tai užtikrins valstybės lėšų naudojimo skaidrumą.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertai vertina, kad pagal valstybės valdomų įmonių grąžą valstybei Lietuva dar gerokai atsilieka nuo EBPO vidurkio. Taip pat šios organizacijos ekspertai pastebi, kad tam tikrais atvejais Lietuvoje valstybės valdomos įmonės konkuruoja su privačiomis bendrovėmis, todėl tokių valstybės valdomų įmonių veiklos optimizavimas turėtų vykti pirmiausia jas pertvarkant, reorganizuojant, privatizuojant ar likviduojant.

Ministerijos plane siūlomos priemonės yra žingsnis ne vien optimizuojant valstybės valdomų įmonių portfelį, bet judant link tolimesnio jų centralizavimo mažinti tokių įmonių ir jų valdytojų kiekį. Šiuo metu Lietuvoje veikia 49 valstybės valdomos įmonės, siekiama palaipsniui šį kiekį mažinti, jų priežiūrą koncentruoti keliose ministerijose.

Ateityje daugiau dėmesio turi būti skiriama valstybės valdomų įmonių veiklos rodikliams, kurie turės atitikti  joms iškeltus tikslus. Tikslai turėtų apimti ne tik kapitalo kainos kriterijus, bet ir dividendus bei kitus finansinius rodiklius.  Artimiausiu metu bus svarstoma šių įmonių veiklos rodiklių nustatymo sistema, kuri turėtų apimti tiek atskirų sektorių analizę, tiek siektinus grąžos rodiklius ir dividendų prognozę.

Dėl elektros tinklų apsaugos

2021 04 22

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) komentarai LR energetikos ministerijai dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių projekto.

Testas sanitarinei miško būklei nustatyti

2021 04 15

Siūlome išbandyti klausimyną (testą), skirtą miško savininkams, valdytojams ir naudotojams, sanitarinei miško būklei nustatyti, pasitikrinti ar pagilinti žinias miško sanitarinės apsaugos srityje. Jį parengė Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyrius.

Šiame teste pateikiami klausimai susiję su pagrindiniais Miško sanitarinės apsaugos  ir Miško kirtimo taisyklių reikalavimais bei žalingiausiais miško kenkėjais. Atsakius į visus klausimus galima susipažinti su gautu rezultatu ir pasitikrinti atsakymus nedelsiant.

Visi susidomėję, prašome spausti čia.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!