Aktualu

“Natura 2000” tinklo socio-ekonominės naudos vertinimo studija

2020 10 29

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos užsakymu UAB “BGI Consulting” parengė ataskaitą, kuria siekama pateikti “Natura 2000” tinklo socio-ekonominės naudos vertinimą.

Pirmojoje ataskaitos projekto dalyje pristatomas vertinimo tikslas bei apimtis, pateikiama užsienio šalyse ir anksčiau Lietuvoje atliktų su “Natura 2000” socio–ekonominės naudos vertinimu susijusių studijų apžvalga, pristatomas atlikto vertinimo teorinis pagrindas bei pateikiamas pagrindinio vertinimo metodo – sąnaudų– naudos analizės aprašymas.

Antrojoje ataskaitos dalyje pateikiamas galutinis, suderintas vertinimo metu analizuotų rodiklių sąrašas. Taip pat šioje dalyje pateikiamas kiekvieno rodiklio atžvilgiu surinktų duomenų ir atliktų skaičiavimų aprašymas, kiekvieno rodiklio apskaičiuota galutinė reikšmė.

Trečiojoje ataskaitos dalyje pateikiami bendro “Natura 2000” teritorijų socialinės–ekonominės naudos įvertinimo skaičiavimai ir aprašymas, bendri “Natura 2000” teritorijų socialinės–ekonominės naudos ir sąnaudų įverčiai.

Ketvirtojoje ataskaitos dalyje pateikiamos išvados, rekomendacijos, pasiūlymai dėl rezultatų panaudojimo galimybių.

Ataskaita galite rasti pridedamoje .pdf byloje.

Šiandien, 10 val. ataskaita bus pristatyta visiems to pageidaujantiems, nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungti: Join Microsoft Teams Meeting.

Dėl kompensacijų privataus miško savininkams

2020 10 22

LR aplinkos ministerija pakartotinai teikia LR Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimus kartu su priedais, kuriais numatoma, jog kompensacijoms išmokėti reikalingas lėšas planuoja ir kompensacijas išmoka:

14.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija – Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytais atvejais;

14.2. savivaldybės administracija, – Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytais atvejais.“

Visą nutarimo „Dėl kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą galima rasti čia:

Miškų plotų schemų keitimo projektai

2020 10 15

Valstybinė miškų tarnyba (VMT) parengė miškų planavimo dokumentus, kurie yra svarbūs miškų savininkams, nes parodo, kaip valstybiniai miškai ribojasi su privačiais.

Tai Trakų ir Utenos rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektai.

Trakų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektą galima pamatyti čia:

Partijos apie privačius miškus

2020 10 08

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) klausimais kreipėsi į visų politinių šalies partijų lyderius kviesdama išdėstyti privačių miškų viziją ir atsakyti į klausimus, kurie esmingai įtakoja privačių miškų sektorių. Siūlome susipažinti su partijų lyderių atsakymais:

Lietuvos socialdemokratų partija, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Lietuvos žaliųjų partija, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų darbo partija ir Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis.

Už ką balsuoti nepatarsime, tikime sveika nuovoka, juolab, kad atsakymai patys kalba už save.
Nesinorėtų tik, mandato suteikti ekokliedesių populistams ir nepagarbą nuosavybei, miško savininkams ir miškininkams rodančioms jėgoms.

Partijos, neradusios gebėjimų atsakyti į šiuos klausimus, manome, pademonstravo kuklokas žinias apie miškus ir parodė socialinį nejautrumą privačių miškų savininkų atžvilgiu. Rinkėjams tai gera proga jas įvertinti.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!