Aktualu

Dėl informacijos teikimo Saugomų rūšių informacinei sistemai

2021 12 16

LR aplinkos ministerija parengė  įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, kuriame nustatomas, jog klausimą dėl griežtai saugomų rūšių ir Tvarkos aprašo 49 punkte nurodytų radaviečių, SRIS duomenų tikslinimo reikalingumo sprendžia Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Saugomų rūšių radaviečių, augaviečių duomenų tikslinimo komisija, sudaryta iš  Tarnybos, LR aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos, saugomų teritorijų direkcijų, mokslo institucijų, nevyriausybinių gamtosaugos, miško savininkų organizacijų atstovų.

Visą įsakymo projektą galima rasti čia:

Miško savininkų ir įmonių patikros

2021 12 09

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) dalinasi Aplinkos apsaugos departamento prie LR aplinkos ministerijos patvirtintu ūkio subjektų patikrinimų planu, kuriame pateikiama informacija, kuriuos miškų savininkus (-es) ar privačių miškų valdymo įmones ketina tikrinti Miškų kontrolės skyriai.

Pastebėsime, jog viešai prieinama informacija, kurioje matytųsi valstybinių miškų kontrolė, neteikiama.

Vykdoma savaiminukais apaugusios žemės inventorizacija

2021 12 02

UAB „Miškotvarkos sprendimai“ atlieka medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizaciją. Inventorizacija atliekama vykdant medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos paslaugų pirkimo sutartį pasirašytą 2021 m. birželio 14 d. Nr. S-2021-72, su Valstybine miškų tarnyba.

Inventorizacija atliekama VĮ Valstybinių miškų urėdijos Anykščių ir Ukmergės regioninių padalinių teritorijose (Anykščių r. sav., Molėtų r. sav., Širvintų r. sav., Ukmergės r. sav., Utenos r. sav., Vilniaus r. sav. (Paberžės sen.)).

Inventorizuojama vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“.

Darbus planuojama baigti – 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Inventorizacijos vykdytojas – UAB „Miškotvarkos sprendimai“ , tel. +370 698 18905 , el. p. miskotvarka@sielininkai.lt

Prasideda akcija „Miškas“

2021 11 25

Aplinkos apsaugos departamentas informuoja, jog šalyje šią savaitę pradedama akcija „Miškas“. Šia akcija norima užtikrinti didesnę eglučių apsaugą prieš artėjančias žiemos šventes, todėl nuo lapkričio 20 d. iki gruodžio 24 d. aplinkosaugininkai vykdys reidus šalies miškuose, tikrins eglučių pardavimo punktus.

Norint apsaugoti mišką nuo neteisėtų kirtimų, visos akcijos metu bus vykdoma prevencinė stebėsena, o prieš Kalėdas ypatingas dėmesys skiriamas kalėdinių eglučių apsaugai.

Svarbu prisiminti, kad privataus miško savininkas savame miške gali nusikirsti eglutę, tačiau tokiu atveju jis su savimi turėtų turėti miško nuosavybę įrodančius dokumentus.

Aplinkos apsaugos departamentas primena, kad savavališkas eglučių kirtimas užtraukia ir administracinę baudą. Nelegaliai pasipuošti namus bandančiam fiziniam asmeniui tektų sumokėti nuo 60 iki 300 eurų baudą bei atlyginti gamtai padarytą žalą. Juridiniam asmeniui tokia bauda siekia nuo 300 iki 600 eurų.

Primename, kad apie neteisėtus miško kirtimus ar kitus pastebėtus pažeidimus galite pranešti telefonu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!