Aktualu

Dėl miško žemės sandorių praktikos

2021 02 04

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) informacija Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariams dėl miško žemės sandorių praktikos.

Įspėjo dėl miškų iki 1500 ha ribojimo

2021 01 28

Europos Komisija ragina Lietuvą pagrįsti užpernai priimtą Miškų įstatymo pataisą dėl miškų nuosavybės ribojimo. EK tvirtinimu, pataisa galimai prieštarauja ES sutarties 63 straipsnio nuostatai, užtikrinančiai laisvą kapitalo judėjimą.

Pakeistas Miškų įstatymas privatiems asmenims nustatė didžiausią galimą įsigyti miško ūkio paskirties žemės sklypų plotą – 1500 ha, nors tokio ar panašaus ribojimo nėra kitose ES šalyse narėse.

EK prašo pateikti informaciją apie įstatymo pataisų priėmimo aplinkybes ir pagrįsti nustatyto ribojimo būtinybę ir proporcingumą. Seimas riboti privataus miško dydį nusprendė 2019 m. rugpjūčio 22 d. EK pataisa susidomėjo 2020 m. rugsėjo 10 d.

2020 m. spalio 22 d. Aplinkos ministerija paprašė pratęsti atsakymo pateikimo terminą 3 mėnesiams. EK jį atidėjo iki 2021 m. vasario 17 d.

Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų

2021 01 21

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-20 pakeitė “Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 “Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo”, kuriame nustatytos naujos 372 saugomos teritorijos.

Įsakymas įtvirtina naujas saugomas teritorijas tiek valstybinėje, tiek privačioje žemėje, apie tai miškų savininkai ir valdytojai tinkamai informuoti nebuvo, naujų saugomų teritorijų įteisinimas nesuderintas, taip pažeidžiant esmines gamtosaugos priemonių taikymo ir derinimo su suinteresuotomis pusėmis, įtvirtintomis “Buveinių direktyvoje”, nuostatas.

Visą įsakymą “Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo” galima rasti čia:

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo taryba

2021 01 14

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-21 “Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo”, pakeitė LR aplinkos ministerijos Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų naudojimo tarybos sudėtį.

Įsakymą “Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo”, kuriame yra įtvirtinta naujos sudėties taryba, galima pamatyti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!