Aktualu

Savaime augančių jaunuolynų inventorizacija

2021 04 08

Valstybinė miškų tarnyba pradėjo vykdyti medžių savaiminukais apaugusių ne miško žemės plotų inventorizacijos darbus. Dalyje teritorijų inventorizacija jau pradėta 2020 metais, šiemet bus pratęsta ir bendrai turėtų apimti beveik 1,4 mln. ha plotą, kuriame preliminariu vertinimu medžių savaiminukais galėtų būti apaugę apie 16 tūkst. ha apleistų, nenaudojamų ar netinkamų naudoti tiek privačių, tiek valstybinės žemės plotų.

Apskaičius šiuos plotus šalies miškingumas padidėtų apie 0,25 proc. punkto, reikšmingai didėtų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaupimas miškuose, būtų sveikesnė mus supanti natūrali aplinka. Darbus numatoma užbaigti iki 2022 m.

Visa Valstybinės miškų tarnybos informacija apie šiuos darbus čia.

Dėl medžiapjūtės leidimų išdavimo tvarkos

2021 04 01

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) komentarai LR aplinkos ministerijai dėl medžiapjūtės leidimų išdavimo tvarkos aprašo projekto.

Nerekomenduojame naudotis ES parama

2021 03 25

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA), įvertinusi pastarojo pusmečio valstybinių insitucijų (LR žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Valstybinė miškų tarnyba) iniciatyvas taikyti ypač griežtas poveikio priemones už nereikšmingus pažeidimus, administruojant Europos Sąjungos paramos miškininkystės sektoriui paraiškas, tokias kaip “Investicijos į miškininkystės technologijas” ar “Miško veisimas” išieškant visą paramos sumą, ragina miško ir žemės savininkus susilaikyti nuo bet kokių paraiškų miškininkystės sektoriuje teikimo iki nebus pakeistas valstybinių institucijų baudėjo mentaliteto požiūris į miško ir žemės savininkus, investuojančius į ateities miškus ir ženkliai gerinamos pačios paramos sąlygos.

Nepriklausomų matuotojų atestavimas

2021 03 18

Š.m. kovo 22 d. Valstybinėje miškų tarnyboje, Kaune, įvyks Nepriklausomų medienos matuotojų atestavimo komisijos posėdis.

Dokumentus (prašymą, nurodant norimą įgyti matuotojo kvalifikaciją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento (notaro patvirtintą) kopiją; pažymą, patvirtinančią vienerių metų darbo stažą nenukirsto miško matavimo ar medienos matavimo ir kokybės vertinimo srityse; nustatytos formos deklaraciją) atestavimo komisijos sekretoriui atestavimo komisijos sekretoriui Remigijui Dagiliui galima pateikti Valstybinėje miškų tarnyboje adresu: Pramonės pr. 11A  (507 kab.), LT-51327 Kaunas,  tel. 8 686 91346, el. paštas remigijus.dagilius@amvmt.lt.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!