Aktualu

Nauji veidai tikrins krovinius

2021 08 26

LR aplinkos ministerija skubos tvarka keičia apvaliosios medienos gabenimo tvarką. Tuo tikslu parengtas apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašas.

Visą įsakymo “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-823 „Dėl Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Apvaliosios medienos, pagamintos privačiuose miškuose, gabenimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ projektą galima rasti čia:

Dėl miško kirtimo liekanų naudos

2021 08 19

Privačių miškų savininkų asociacija (PMSA) pritaria asociacijos “Litbioma” kreipimuisi dėl miško kirtimo liekanų naudos ruošiant daugiau biokurui tinkamos žaliavos privačiuose miškuose.

Visas asociacijos “Litbioma” kreipimasis pridedamas .pdf byloje.

Kolegija prašo pagalbos

2021 08 19

Rugpjūčio 6 d. įvyko gaisras Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) centrinių rūmų palėpėje. Dėl trumpo elektros jungimo sudegė dalis stogą laikančių medinių konstrukcijų, vanduo užliejo auditorijas, kabinetus.

Kolegijos administracija prašo pagalbos, kreipiasi į įmones finansinės paramos – kolegijos bendruomenė, esami ir būsimi studentai liks Jums labai dėkingi.

Pagarbiai,

KMAIK administracija

Tel.: +370 37 383082, mob. tel.: +370 609 62894, el. paštas: info@kmaik.lm.lt

Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo

2021 08 12

LR aplinkos ministras savo įsakymu Nr. D1-461 “Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo”, patvirtino naujas saugomas teritorijas.

Visą įsakymą “Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo” galima pamatyti čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!