Aktualu

Miškininkystės saugomose teritorijose paroda

2020 08 20

Š.m. rugsėjo 17 d. Mašnyčiose, Druskininkų savivaldybėje vyks paroda  “Miškininkystė saugomose teritorijose”, kurioje bus pristatomi moksliniai seminarai ir praktiniai bandymai, diskutuojama ar reikia skirstyti Lietuvos miškus į grupes, kaip ūkininkauti EB svarbos miškų buveinėse, kokią techniką racionaliausia naudoti tvarkant miškus saugomose teritorijose, dalijamasi įspūdžiais iš saugomų teritorijų miškuose Portugalijoje tvarkymo, pasitelkiant arklius ir pan.

Kvietimą į parodą galite parsisiųsti iš čia:

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2020 08 13

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (toliau – Priemonė).

Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos iki 2020 m. rugsėjo 14 d.

Prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.

Tikslinės sritys: bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.

Kompleksiniai tikslai: didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą; neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.

Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje): pamiškių formavimas; miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas; nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus; jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas; Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.

Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.

Paraiškos NMA gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. Pildant paraiškas per ŽŪMIS, jos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Daugiau informacijos galima rasti čia:

Dėl Vyriausybės nutarimo projekto

2020 08 06

Privačių miškų savininkų asociacijos (PMSA) pasiūlymai LR energetikos ministerijai dėl Vyriausybės nutarimo projekto.

Žurnalo “Mūsų giros” apklausa

2020 07 30

Visi kas skaitote, ar ketinate skaityti miškininkystės žurnalą „Mūsų girios“!

Siekiant žurnalą padaryti patrauklesniu skaitytojams, kviečiame Jus dalyvauti apklausoje ir šia apklausa pasidalinti su visais mišką mylinčiais žmonėmis. Kuo daugiau žmonių dalyvaus apklausoje, tuo žurnalas labiau atitiks mūsų visų lūkesčius.

Nuoroda į apklausą čia:

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!