Aktualu

VMT gegužės 18 d. kviečia į konferenciją – „Nuotolinių apskaitos metodų naudojimo galimybės miškininkystėje, žemės naudojimo ir miškų apskaitoje“.

2023-05-09

Kviečiame dalyvauti Valstybinės miškų tarnybos organizuojamoje konferencijoje „Nuotolinių apskaitos metodų naudojimo galimybės miškininkystėje, žemės naudojimo ir miškų apskaitoje“.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

8:30 – registracija.

9:00 – sveikinimo žodis.

9:15 – „Nuotolinių tyrimų reikšmė šiuolaikinėje miškininkystėje: patirties, poreikių ir galimybių derinimas“. Gintautas Mozgeris, VDU Miško mokslų katedra.

9:45 – „Nuotolinių metodų naudojimas Lietuvos miškų inventorizacijoje ir ŠESD apskaitoje, šiandienos aktualijos ir ateities poreikiai“. Marius Balčius, Valstybinė miškų tarnyba.

10:15 – „Lazerinio skenavimo duomenų naudojimas miškų inventorizacijai vykdyti: VĮ VMU patirtis, poreikiai ir galimybės“. Michailas Palicinas, VĮ Valstybinių miškų urėdija.

10:45 – kavos pertrauka.

11:00 – „Miškų ir žemės naudojimo inventorizacijos LiDAR duomenų pagrindu: VDU Geomatikos laboratorijos patirtis“. Donatas Jonikavičius, VDU ŽŪA IF Žemėtvarkos ir geomatikos katedros Geomatikos laboratorija.

11:30 – „Nuotolinių aeroinspekcijos metodų taikymas žemes naudojimo ir jo pokyčių stebėsenai“. Gintautas Nedzveckas, UAB „AeroDiagnostika“.

12:00 „Išmanus miškų ekosistemos monitoringas pasitelkiant nuotolinio stebėjimo metodus paremtus hyperspektrinių ir multispektrinių duomenų bei dirbtinio intelekto sinergija“. UAB ART21.

12:30 – pietų pertrauka (kava ir užkandžiai).

13:00 – „Tiriamoji veikla naudojant ArcGIS nuotolinei apskaitai ir reiškinių vertinimui“. Algimantas Ramonas, UAB „Hnit-Baltic“.

13:30 – „Every Tree Matters – visuomeninis medynų monitoringas“. UAB COETUS.

14:00 – „Lietuvos miškų monitoringas naudojant „Sentinel 1“ radaro palydovines nuotraukas“. Gediminas Vaitkus, UAB „Geomatrix“.

14:30 – diskusija „Nuotoliniai metodai. Kur esame ir kur einame?“.

 

Registracija – el. paštu gintaras.kulbokas@amvmt.lt, tel. pasiteirauti – 8 687 72821.

Konferencija vyks 2023 m. gegužės 18 d. 9.00-14.00 val. Valstybinės miškų tarnybos salėje, Pramonės pr. 11A, Kaunas.

Konferencija bus transliuojama tiesiogiai internetu Valstybinės miškų tarnybos YouTube kanalu.

Nacionalinis miškasodis sutelkė tautiečius – pasodinta tiek medelių, kiek Lietuvoje gyventojų – 2,8 mln.

2023-05-02

Balandžio 29 d. vyko didžiausia Valstybinių miškų urėdijos ir Aplinkos ministerijos organizuojama miškų sodinimo šventė „Nacionalinis miškasodis“. Šiais metais akcijoje dalyvavo rekordinis skaičius talkininkų, kurie kartu su šeimomis, draugais ir kolegomis sodino medelius daugiau nei 30-tyje sodinimo vietų visoje Lietuvoje.

„Šiandien atkūrėme mišką, per visą Lietuvą pasodinome 2,8 mln. medžių visuose urėdijos padaliniuose. Lietuvoje gajus mitas, kad iškirtus mišką jis nėra atsodinamas. Bet taip nėra – miškas per trejus metus privalo būti atsodintas ir prižiūrėtas, o naujasis Miškų įstatymas įpareigos kontroliuoti, ar miškas užaugo“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Šiais metais Valstybinių miškų urėdijos (VMU) miškininkai įveisė ir rekordinį skaičių naujų miškų – net 800 ha, kuriuose pasodino tiek medelių, kiek Lietuvoje gyventojų – 2,8 mln. Nacionalinis miškasodis – kasmetinė, jau tradicija tapusi medelių sodinimo šventė, kuri bendram tikslui sutelkia įvairių sričių žmones, įmones, organizacijas, bendruomenes ir visus mylinčius gamtą bei norinčius prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo, kuris šiuo metu siekia 33,8 % šalies ploto.

Pasak Valstybinių miškų urėdijos generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės, Nacionalinis miškasodis kiekvienais metais pritraukia vis daugiau žmonių. Prie jo prisijungė ir tie, kurie dalyvavo ankstesniais metais, taip pat nauji, kurie pirmą kartą sužinojo, kaip yra sodinami medžiai Lietuvoje, kodėl jie sodinami ir ką dirba miškininkai. Todėl miškininkai mato didžiulę šio renginio prasmę – didinti visuomenės supratimą apie miškininkystę bei susitelkti bendram darbui.

„Šiais metais džiaugiamės išties įspūdingu naujai įveisiamų miškų plotu – net 800 ha, kuriuose pasodinome 2,8 mln naujų medžių. Džiaugiamės, jog kasmet miškasodis pritraukia vis daugiau talkininkų, kurie nebijo pasiraitoti rankovių savaitgalio dieną ir imtis prasmingo darbo – sodinti medelius. Visi drauge mes tikrai galime daugiau ir labai smagu, kad medžių sodinimas sutelkia tiek daug įvairių žmonių“, – sako Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Kiekvienais metais Valstybinių miškų urėdija pasodina daugiau nei 30 mln. medelių. Šie metai pirmieji, kai visų VMU regioninių padalinių dalyje miškų bus sodinami sodmenys su uždara šaknų sistema, tokiu būdu bus pasodinta apie 4 mln. sodmenų. Uždara šaknų sistema – tai sėjinukų auginimas specialiuose konteineriuose, naudojant naujausias sėjimo ir auginimo priežiūros technologijas.

Valstybinių miškų urėdija kasdien rūpinasi Lietuvos miškais: moderniuose medelynuose auginami miško sodmenys, atkuriami ir įveisiami nauji miškų plotai, rūpinamasi miškų sanitarine ir priešgaisrine apsauga, ypatingas dėmesys skiriamas biologinės įvairovės išsaugojimui miškų ekosistemose, prižiūrimi ir kuriami nauji rekreaciniai objektai lankytojams. Lietuvos valstybiniuose miškuose, kuriuos patikėjimo teise valdo Valstybinių miškų urėdija, ūkininkaujame laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principų.

Premjerė dalyvauja medžių sodinimo akcijoje „Nacionalinis miškasodis“ |  GALERIJA | 15min.lt

Miškininkavimas mažoje (iki 3 ha) miško valdoje. Ypatumai ir galimybės

2023-04-27

Privačių miškų tvarkymą, šių miškų naudojimą, atkūrimą, apsaugą, taip pat privačių miškų savininkų teises ir pareigas tvarkant, prižiūrint ir naudojant privačius miškus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti „Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai“. Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus specialios paskirties objektų (pvz.: pasienio zonos) miškus ir miškus, kuriuose tai riboja kiti įstatymai.

Šiuose miškuose kiekvienas gali rinkti vaistažoles ir vaistinę žaliavą, skinti vaisius, riešutauti, uogauti ir grybauti, laikydamiesi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Išimtiniais atvejais, dėl svarbių priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, vykdomi miško kirtimai, saugomi objektai ir kt.) savivaldybių vykdomosios institucijos miškų urėdijų ir valstybinių parkų direkcijų ar miško savininkų teikimu gali uždrausti ar apriboti asmenų lankymąsi miške ir vaistažolių, grybų, uogų, kitų miško išteklių naudojimą.

Privataus miško savininkas savo miške turi teisę:
•    valdyti, naudoti miško valdą ir disponuoti ja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;
•    pagal tarpusavio susitarimą parduoti ar kitaip leisti naudoti nenukirstą mišką fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, jeigu yra leidimas kirsti mišką arba vykdomi kirtimai, kuriems leidimo nereikia;
•    privačioje žemėje įveisti miškus ir paversti juos kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka;
•    gauti kompensacijas dėl ūkinės veiklos ribojimo, kai steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą;
•     Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, steigti įmones ir organizacijas, kurti tikslinius fondus, kitaip kaupti lėšas miško ūkinei veiklai plėtoti;
•     dalyvauti kartu su privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos valstybinę kontrolę atliekančiais pareigūnais, kai tikrinama jo miško valda.

Įprastai visi miškai yra tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal jiems sudarytus vidinės miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai sudaromi visoms privačioms miško valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei. Tačiau mažose (iki 3,0 ha ploto) privačiose miško valdose, dažnai nėra tikslinga sudarinėti vidinės miškotvarkos projektų, todėl šiose miško valdose leidžiama vykdyti tiek pagrindinius, tiek ugdomuosius miško kirtimus, neturint galiojančio vidinėms miškotvarkos projekto.

Norint vykdyti kirtimus savo miško valdose, miško savininkai pirmiausiai privalo gauti leidimą kirsti mišką. Leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams yra privalomi visiems kirtimams, išskyrus:
•    Jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);
•    Atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami pavieniai sausuoliai ar vėjavartos;
•    Kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Tačiau, tais atvejais, kai iškirstą medieną planuojama patiekti rinkai (parduoti), privaloma aplinkos ministro nustatyta tvarka Valstybinei miškų tarnybai pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką. Taip pat pranešimai apie ketinimą kirsti mišką yra būtini norint vykdyti:
•    Retinimo ir einamuosius kirtimus;
•    Atrankinius sanitarinius kirtimus;
•    Plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;
•    Baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
•    Neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo.

Taip pat būtina paminėti, kad asmenys, gabendami privačiuose miškuose pagamintą apvaliąją medieną, privalo laikytis aplinkos ministro patvirtintos apvaliosios medienos gabenimo tvarkos ir turėti užpildytą medienos gabenimo lapą.

Kaip pateikti pranešimą arba gauti leidimą kirsti mišką?

Leidimus (ir pranešimus) derina, išduoda ir panaikina Valstybinė miškų tarnyba elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS). Vartotojams ALIS pasiekiamas adresu – www.alisas.lt
Leidimas išduodamas privataus miško savininkui ar savininko įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą įgaliojimą, valstybinio miško ar žemės valdytojui arba jo įgaliotam asmeniui, miško naudotojui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikusiam miško ir miško išteklių naudojimo teisę įrodančius dokumentus.
Jei žemės sklypas, kuriame numatyta kirsti mišką, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, išduodamas vienas leidimas visiems bendraturčiams arba vienam ar keliems bendraturčiams tik turint visų bendraturčių raštišką sutikimą.

Atkurti iškirstą mišką – kiekvieno savininko pareiga!

Privataus miško savininkas privalo laikytis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Kiekvienas miško savininkas privalo:
•    saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų veiksmų, darančių žalą miškui ir aplinkai;
•    laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, savo lėšomis įgyvendinti profilaktines priešgaisrines priemones (įrengti priešgaisrines juostas ir laužavietes, valyti užšlemštą mišką ir kita), stichinių nelaimių miškuose atvejais vykdyti aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones;
•    laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, nustatytais terminais išvežti arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną, informuoti valstybinius miškų pareigūnus apie atsiradusius miško kenkėjų ir ligų židinius;
•    kirtavietes ir želdintinas miško aikštes atkurti ne vėliau kaip per 3 metus po jų atsiradimo; žuvusius želdinius ir žėlinius atkurti ne vėliau kaip per 2 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo; atkurtinus žuvusius medynus – ne vėliau kaip per 3 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo; neteisėtai iškirstą mišką – ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo;
•    atlikti miško naudojimo, atkūrimo ir priežiūros darbus tais būdais ir priemonėmis, kurie turi mažiausią neigiamą poveikį aplinkai, išsaugo dirvožemio našumą ir biologinę įvairovę;
•    laikytis privalomų vykdyti miškotvarkos projekto dalių;
•    jaunuolynų ugdymo kirtimus atlikti laikydamasis aplinkos ministro nustatytos tvarkos;
•    užtikrinti riboženklių priežiūrą, ribinių linijų prakirtimą ir atnaujinimą;
•    netrukdyti fiziniams asmenims laisvai lankytis privačiuose miškuose;
•    aplinkos ministro nustatyta tvarka pateikti informaciją ir statistikos duomenis apie miškų ūkio veiklą savo valdose.

Ypač svarbu nepamiršti, kad iškirstą ar žuvusį medyną privaloma atkurti. Miško savininkai, valdytojai ir naudotojai privalo laiku ir tinkamai atkurti mišką, atlikti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą, apsaugą, atsodinti žuvusius želdinius ir žėlinius, prižiūrėti ir juos saugoti. Miškas atkuriamas ar įveisiamas vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais. Miško atkūrimo ir įveisimo būdai parenkami atsižvelgiant į šiuos rodiklius:
•    Miško funkcinę paskirtį (miško grupę);
•    Dirvožemio sąlygas;
•    Motininio medyno selekcinę kokybę;
•    Tikslinių rūšių pomiškio kiekį;
•    Pažeidimų tikimybę.

Kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Žuvę želdiniai ir žėliniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per dvejus metus, atkurtini žuvę medynai – ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Neteisėtai iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo.
Miškas laikomas atkurtu tada, kai želdinių ir žėlinių kokybė atitinka aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

Miško želdiniai ir žėliniai, įskaitant augančius neplynųjų kirtimų biržėse, turi būti prižiūrimi ir saugomi iki septynerių metų, kol susiformuos jaunuolynas ir bus vykdomi ugdymo kirtimai:
•    atliekami priežiūros darbai – užpilamos žemėmis ir prispaudžiamos nuplautos, apnuogintos medžių šaknys, atkasami žemėmis užnešti medžiai, nuleidžiamas paviršinis vanduo, šalinama stelbianti žolinė augalija, stelbiantys medžiai ir krūmai, atsodinami žuvę medžiai ir netolygiai augantys žėliniai,
•    taikomos mechaninės, biologinės ir cheminės apsaugos priemonės nuo vabzdžių kenkėjų, grybinių ligų, pelinių graužikų, žvėrių, mechaninių pakenkimų, gaisrų.

 

Balandžio 27 d. nuotolinis seminaras „Miškų grupės ir jų nustatymo ypatumai“

2023-04-25

Gerbiami besidomintieji miškais!

Valstybinė miškų tarnyba š. m. balandžio 27 dieną 10 valandą kviečia Jus į nuotolinį seminarą „Miškų grupės ir jų nustatymo ypatumai“, kuriame Jūs sužinosite, kaip nustatoma, kokiai grupei turėtų būti priskirtas vienas at kitas miškas, kokie reikalavimai ar apribojimai taikomi skirtingų grupių miškams, kaip ir kada turi būti rengiami bei derinami miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektai ir kokių reikalavimų turi būti laikomasi rengiant įvairius teritorijų planavimo dokumentus.

Seminaras skiriamas visiems, besidomintiems miškais, tačiau ypač turėtų būti naudingas miškų savininkams, vykdantiems kokius nors teritorijų planavimo ar pertvarkymo darbus.

Žinias Jums suteiks Valstybinės miškų tarnybos Miškotvarkos skyriaus vedėjas dr. Leandras Deltuva.

Renginys vyks nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą. Prisijungti prie renginio reikia per šią nuorodą: https://bit.ly/3ArXUkk

Renginio metu atsakysime ir į Jūsų klausimus.

Renginys nemokamas, registruotis nereikia. Numatoma seminaro trukmė – iki valandos.

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!