Uždaviniai

– Siekti, kad privatūs miškų savininkai būtų tinkamai informuoti priimant sprendimus, susijusius su jų valdomais miškais;

– Stengtis, kad visus miškų ūkio darbus privačiuose miškuose atliktų tik patikimos ir kvalifikuotos įmonės;

– Kelti miško savininkų savivertės lygį, kad asociacijos nariai taptų sąmoningais ir pilnaverčiais savo turto valdytojais, aiškiai suvokiančiais miško vertę ir jo naudojimo galimybes.

Asociacija remiasi profesionalia ir ilgamete Lietuvos miškininkų patirtimi, naujausiomis žiniomis apie šalies miškų ūkį, bei užsienio privačių miškų organizacijų taikomais veiklos metodais.

Asociacija dalyvauja ministerijų, kitų tarnybų, nevyriausybinių organizacijų organizuojamuose posėdžiuose, seminaruose, pasitarimuose, kur atstovauja privačių miškų savininkų interesus, analizuoja ir sprendžia jiems aktualius klausimus, teikia racionalius, ekonomine logika grįstus pasiūlymus.

Tikslai

– Plėtoti darnų privatų miškų ūkį;

– Skleisti lietuviškas privataus miškų ūkio idėjas ir jų praktinį įgyvendinimą, remiantis geriausiais užsienio šalių pavyzdžiais;

– Padėti privatiems miškų savininkams ginti savo interesus, formuojant ekonomiškai stiprų ir nepriklausomą privatų miškų ūkį.

Su pagarba,

Giedrė Žygaitytė Šlevinskė, direktorė, susisiekite giedre@pmsa.lt

Narystė

Asociacijos nariais yra tiek privatūs pavieniai miško savininkai ar savininkės, tiek miško valdų valdymo verslu užsiimančios ir miškų ūkio paslaugas teikiančios įmonės. Lietuvoje tiek įmonėms, kurios valdo didesnes miško valdas, tiek smulkesniems miško savininkams taikomi tie patys miškų priežiūros reikalavimai, todėl Asociacija skelbia, atstovaujanti visus miško savininkus.

Asociacijos nariai privatūs asmenys, norintys tapti asocijuotu nariu moka 20 EUR dydžio stojamąjį ir 20 EUR dydžio metinį mokestį, juridiniai asmenys moka 300 EUR dydžio stojamąjį ir 200 EUR dydžio metinį mokestį banko pavedimu į Asociacijos sąskaitą Nr. LT237044060000995486, nurodant miško savininkės ar savininko vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą ir prierašą „Narystės PMSA mokestis”.

Gavusi apmokėjimą, Asociacijos administraciją el.paštu nedelsdama išsiunčia narystės pažymėjimą.

Jei nori tapti Asociacijos nariu arba atnaujinti narystę, spausk “Noriu tapti nariu” arba “Atnaujinti narystę”.

TAPK NARIUATNAUJINK NARYSTĘTAPK DRAUGU