Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, apie pusę visų šalies miškų buvo privatūs miškai, kurie užėmė 923,8 tūkst. ha.

Daugiausia privačių miškų yra Telšių regione, čia miškų savininkai valdo 77,6 tūkst. ha miško žemės plotą. Šiek tiek mažiau jų yra Anykščių apylinkėse – 75,6 tūkst. ha. Vien Anykščių, Veisiejų, Varėnos ir Telšių regionuose miško savininkai valdo pusę ar daugiau visų šioje teritorijoje esančių miškų. Mažiausiai privačių miškų yra alpina Kazlų Rūdąs, čia jų plotas užima 11,8 tūkst. ha, o privačių miškų dalis sudaro tik 17%.

2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 255,4 tūkst. privačių miškų savininkų. Vidutiniškai vienam savininkui priklausė 3,4 ha miško.

Miško žemės pasiskirstymas pagal nuosavybę, 2020:

Privačių miško valdų skaičiaus ir ploto pasiskirstymas pagal valdos dydį, 2020:

Medynų plotai pagal vyraujančią medžių rūšį ir nuosavybę, 2020:

Privačių miško valdų pasiskirstymą pagal dydį savivaldybėse galima pamatyti čia:

Lietuvos privačių miško valdų analizę galima pamatyti čia: