Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, apie pusę visų šalies miškų buvo privatūs miškai, kurie užėmė 888,3 tūkst. ha.

Daugiausia privačių miškų yra Utenos rajone, čia privačių miškų savininkai valdo 45,1 tūkst. ha miško žemės. Šiek tiek mažiau jų yra Telšių – 44,5 tūkst. ha ir Varėnos rajonuose – 42,5 tūkst. ha.

Utenos, Varėnos, Veisiejų ir Anykščių rajonų ribose privatūs savininkai valdo daugiau nei pusę visų esančių miškų. Druskininkų, Kupiškio, Kretingos, Rietavo, Rokiškio, Telšių ir Zarasų rajonų ribose privatūs miškai užima nuo 45% iki 50% bendro miško žemės ploto.

Mažiausiai privačių miškų yra Dubravos, Kazlų Rūdos, Marijampolės ir Joniškio rajonuose.

Lietuvoje yra apie 250 tūkst. privačių miškų savininkų. Vidutiniškai vienam savininkui priklauso 3,4 ha miško.

Miško žemės pasiskirstymas pagal nuosavybę, 2018:

Privačių miško valdų skaičiaus ir ploto pasiskirstymas pagal valdos dydį, 2018:

Medynų plotai pagal vyraujančią medžių rūšį ir nuosavybę, 2018:

Privačių miško valdų pasiskirstymą pagal dydį savivaldybėse galima pamatyti čia:

Lietuvos privačių miško valdų analizę galima pamatyti čia:

Privačių miškų miškotvarkos projektų registracija 2004-2016:

Naujų miškų sodinimas žemės ūkiui netinkamose privačiose žemėse 2008-2016:

Vidutinio metinio bendrojo medžių tūrio prieaugio balansas 2007-2016: