Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 2020 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2200,2 tūkst. ha ir užėmė 33,7 % šalies teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. šis plotas padidėjo 154,9 tūkst. ha, šalies miškingumas – 2,4 %, o nuo II Pasaulinio karo šalies miškingumas padidėjo 15 %.

Spygliuočių medynai auga 1147,4 tūkst. ha plote. Jie sudaro didžiąją medynų dalį (55,7 %). Minkštaisiais lapuočiais apaugę 845,7 tūkst. ha (41,0 %), kietaisiais lapuočiais – 68,7 tūkst. ha (3,3 %).

Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai – 710,3 tūkst. ha. Per septyniolika metų jų plotas sumažėjo 1,2 tūkst. ha. Eglynai užima 434,8 tūkst. ha plotą. Jų plotas, palyginti su 2003 m., sumažėjo 10,5 tūkst. ha.

Tarp minkštųjų lapuočių labiausiai paplitę beržynai. Šių medynų plotai nuo 2003 m. padidėjo 60,3 tūkst. ha. 2020 m. sausio 1 d. jie užėmė 452,4 tūkst. ha. Juodalksnynų plotai padidėjo 43,3 tūkst. ha iki 162,8 tūkst. ha. Baltalksnynų plotai sumažėjo 0,6 tūkst. ha ir užėmė 121,5 tūkst. ha. Drebulynų plotai padidėjo 38,2 tūkst. ha – iki 95,6 tūkst. ha.

Ąžuolynų plotai nuo 35,7 tūkst. ha išaugo iki 48,1 tūkst. ha. Tuo tarpu uosynų plotas sumažėjo nuo 51,4 tūkst. ha iki 12,7 tūkst. ha.

Vienam gyventojui tenkantis miško žemės plotas siekė 0,79 ha.

Lietuvos miškingumas 1938–2020:

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis nuo 2003 m. bendras medienos tūris išaugo nuo 453,4 mln. m3 iki 559,6 mln. m3.

Didžiausias medienos tūris sukauptas pušynuose – 229,6 mln. m3. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 49,8 mln. m3. Per šį laiką tūris eglynuose nuo 75,8 mln. m3 išaugo iki 101,0 mln. m3, t.y. 25,2 mln. m3. Tūris beržynuose per septyniolika metų nuo 78,8 mln. m3 padidėjo iki 87,3 mln. m3. Juodalksnynuose sukauptas medienos tūris nuo 37,7 mln. m3 padidėjo iki 56,5 mln. m3. Drebulynų tūris per septyniolika metų beveik nepasikeitė ir siekė 37,1 mln. m3. Mažai keitėsi ir baltalksnynų tūris – 24,3 mln. m3. Ąžuolynuose sukaupta 12,5 mln. m3, o uosynuose sumažėjo beveik penkis kartus – iki 2,0 mln. m3 medienos.

Vidutinis medienos tūris visuose miškuose nuo 226 m3/ha 2003 m. padidėjo iki 264 m3/ha 2020 m. III-IV miškų grupių brandžiuose medynuose sukauptas medienos tūris per septyniolika metų nuo 109,9 mln. m3 išaugo iki 160,7 mln. m3, t.y. beveik po 3,0 mln. m3 kasmet. Bendras metinis medienos tūrio prieaugis visuose medynuose nuo 16,0 mln. m3 išaugo iki 20,2 mln. m3 ir sudaro 9,5 m3/ha. Vienam gyventojui tenkantis tūris padidėjo iki 200 m3.

2020 m. sausio 1 d. miško žemės plotai, priklausantys I miškų grupei (rezervatiniai miškai), sudarė 27,1 tūkst. ha (1,2%), II miškų grupei (specialios paskirties miškai) – 256,0 tūkst. ha (11,6%), III miškų grupei (apsauginiai miškai) – 281,3 tūkst. ha (12,8%), IV miškų grupei (ūkiniai miškai) – 1635,8 tūkst. ha (74,3%).

Brandžių medynų plotas ir tūris 1923–2020:

Medynų plotai pagal vyraujančią medžių rūšį, 2020: