Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 2018 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2195,6 tūkst. ha ir užėmė 33,6 % šalies teritorijos, o nuo II Pasaulinio karo šalies miškingumas padidėjo 14%.

Spygliuočių medynai auga 1144,1 tūkst. ha plote. Jie sudaro didžiąją medynų dalį (55,6%). Minkštaisiais lapuočiais apaugę 843,9 tūkst. ha (41,0%), kietaisiais lapuočiais – 68,1 tūkst. ha (3,3%).

Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai – 711,9 tūkst. ha, eglynai užima 429,8 tūkst. ha plotą.

Tarp minkštųjų lapuočių labiausiai paplitę beržynai, jie užėmė 453,6 tūkst. ha, ąžuolynų plotai užėmė 46,7 tūkst. ha, kai tuo tarpu, uosynų plotas sumažėjo nuo 51,4 tūkst. ha iki 13,6 tūkst. ha.

Vienam gyventojui tenkantis miško žemės plotas padidėjo iki 0,78 ha.

Lietuvos miškingumas 1938–2018:

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis nuo 2003 m. bendras medienos tūris išaugo nuo 453,4 mln. m3 iki 546,9 mln. m3.

Didžiausias medienos tūris sukauptas pušynuose – 226,3 mln. m3. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 46,3 mln. m3. Per šį laiką tūris eglynuose nuo 75,8 mln. m3 išaugo iki 94,1 mln m3, t.y. 18,3 mln. m3.

Tūris beržynuose per paskutinių penkiolika metų nuo 78,8 mln. m3 padidėjo iki 87,7 mln. m3, juodalksnynuose sukauptas medienos tūris nuo 37,7 mln. m3 padidėjo iki 54,9 mln. m3.

Drebulynų tūris per penkiolika metų beveik nepasikeitė ir siekia 36,6 mln. m3. Mažai keitėsi ir baltalksnynų tūris – 23,4 mln. m3. Ąžuolynuose sukaupta 11,9 mln. m3, o uosynuose medienos sumažėjo daugiau nei dvigubai – iki 2,9 mln. m3 stiebų medienos.

Vidutinis medienos tūris visuose miškuose nuo 226 m3/ha 2003 m. padidėjo iki 257 m3/ha 2018 m.

Einamasis metinis medienos tūrio prieaugis visuose medynuose nuo 16,0 mln. m3 išaugo iki 20,5 mln. m3 ir vidutiniškai sudaro 9,7 m3/ha.

Vienam gyventojui tenkantis tūris padidėjo iki 195 m3.

2018 m. sausio 1 d. miško žemės plotai, priklausantys I miškų grupei (rezervatiniai miškai), sudarė 25,3 tūkst. ha (1,2%), II miškų grupei (specialios paskirties miškai) – 257,8 tūkst. ha (11,7%), III miškų grupei (apsauginiai miškai) – 292,3 tūkst. ha (13,3%), IV miškų grupei (ūkiniai miškai) – 1620,1 tūkst. ha (73,8%).

Brandžių medynų plotas ir tūris 1923–2018:

Medynų plotai pagal vyraujančią medžių rūšį, 2018: