Asociacijos nariais yra tiek privatūs pavieniai miško savininkai ar savininkės, tiek miško valdų valdymo verslu užsiimančios ir miškų ūkio paslaugas teikiančios įmonės. Lietuvoje tiek įmonėms, kurios valdo didesnes miško valdas, tiek smulkesniems miško savininkams taikomi tie patys miškų priežiūros reikalavimai, todėl Asociacija skelbia, atstovaujanti visus miško savininkus.

Asociacijos nariai privatūs asmenys, norintys tapti asocijuotu nariu moka 20 EUR dydžio stojamąjį ir 20 EUR dydžio metinį mokestį, juridiniai asmenys moka 300 EUR dydžio stojamąjį ir 200 EUR dydžio metinį mokestį banko pavedimu į Asociacijos sąskaitą Nr. LT237044060000995486, nurodant miško savininkės ar savininko vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą ir prierašą „Narystės PMSA mokestis”.

Gavusi apmokėjimą, Asociacijos administraciją el.paštu nedelsdama išsiunčia narystės pažymėjimą.

Jei nori tapti Asociacijos nariu arba atnaujinti narystę, spausk “Noriu tapti nariu” arba “Atnaujinti narystę”.

TAPK NARIUATNAUJINK NARYSTĘTAPK DRAUGU